Uppdrag - vad ska man tänka på?

Du kanske redan har börjat fundera över potentiellt blivande kunder. I uppstartsskedet lägger du grunden till din kommande kundkrets och har flera goda anledningar till att vara kräsen.

Förutom att du kanske vill ha kunder som upprätthåller en viss kvalitet, verkar inom en särskild bransch eller liknande så är du faktiskt skyldig att välja bort vissa kunder.

Uppdragsavtal

När byrån är startad och du genomfört och dokumenterat kundkännedomsåtgärder i enlighet med penningtvättslagen är det dags att börja jobba med kunduppdragen. Ett sista viktigt steg innan du kan komma igång är att teckna uppdragsavtal med dina kunder.

Det ligger i båda parters intresse att använda sig av skriftliga uppdragsbrev och för FAR:s medlemmar är skriftliga uppdragsbrev dessutom ett krav. Som medlem kan du ta del av olika uppdragsavtal. Du har också tillgång till FAR:s allmänna villkor och andra bilagor som krävs, till exempel behandling av personuppgifter. De olika uppdragsavtalen och bilagorna är anpassade efter vilken sorts uppdrag du ska åta dig.

Vad menas med uppdragsavtal och varför behövs det?

Uppdragsavtalet, eller uppdragsbrevet som det också kallas, tillsammans med FAR:s allmänna villkor, syftar i första hand till att öka parternas förståelse för innehållet i tjänsten. Samtidigt klargör uppdragsavtalet parternas respektive rättigheter och skyldigheter i uppdragsrelationen och innebär att missförstånd om uppdragets omfattning och villkor kan undvikas.

Uppdragsavtal för revision

ISA 210 Villkor för revisionsuppdrag reglerar att en revisor endast kan acceptera eller fortsätta med ett revisionsuppdrag när revisorn och kunden har kommit överens om grunden för hur uppdraget ska utföras, och att revisorn ska avtala villkoren för revisionsuppdraget med företagsledningen eller styrelsen.

GDPR

En revisionsbyrå hanterar personuppgifter i uppdraget som utförs, men också om dina kunder och eventuella anställda. Det är därför viktigt att byrån hanterar personuppgifter rätt och följer gällande regelverk. FAR har tagit fram ett dokument som kan ge vägledning i många frågor, men det kan även vara bra att söka efter svar på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Pernilla Thelin

Föreningsjurist

08-122 092 48 pernilla.thelin@far.se