Etik och kvalitet ger trygghet för kunden

Med utbildningar, webbinarier, mallar och vägledningar stöttar FAR din byrå i arbetet med etik och kvalitet.

Som medlem i FAR får du stöd och hjälp i ditt kvalitetsarbete. FAR hjälper till exempel medlemmar att komma till rätta med identifierade brister som av olika anledningar uppkommit i verksamheten.

Det kan innebära att FAR tar fram utbildningar inom ett visst område, att synliggöra vissa frågeställningar i artiklar eller webbinarium och att ta fram vägledning, mallar eller andra stöd som medlemmar får tillgång till. FAR bevakar också utvecklingen inom områden som berör medlemmarnas verksamheter och uppdrag.

FAR genomför regelbundet en kvalitetskontroll som, förutom att stötta dig i ditt eget kvalitetsarbete, syftar till att näringsliv och samhälle med stort förtroende ska kunna förlita sig på FAR:s medlemmars arbete.

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se