Reko säkerställer kvalitet och bidrar till kundnytta

Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, är en erkänd kvalitetsstandard, där målsättningen är att säkerställa hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster.

Reko 2023 ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Tillämpning av Reko syftar till att skapa hög kundnytta och bidra till ett bra beslutsunderlag i uppdragsgivarens verksamhet. Användare av den sammanställda informationen i uppdraget ska genom redovisnings- och/eller lönekonsultens tillämpning av Reko kunna utgå från att tjänsten utförts med hög professionell kompetens och omsorg.

Reko omfattar även vägledning för hur redovisningsverksamheten organiseras och kvalitetssäkras, så att verksamheten kan bedrivas i enlighet med kraven i Reko, FAR:s yrkesetiska regler och tillämpliga lagar och regler.  

För att trygga kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls förbinder sig den auktoriserade redovisnings-/ och eller lönekonsulten att genomgå den vidareutbildning och de kvalitetskontroller som föreskrivs av FAR samt att följa FAR:s stadgar och yrkesetiska regler.

Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, är en metodik som ska tillämpas av:

 • Auktoriserade Redovisningskonsulter FAR och Auktoriserade Lönekonsulter FAR när de utför redovisnings- och löneuppdrag och/eller övriga närliggande uppdrag, och
 • Konsulter och/eller medarbetare på medlemsföretag som utför redovisnings- och/eller löneuppdrag och övriga närliggande uppdrag. 

De grundläggande ska-kraven är utgångspunkten i Reko

Reko utgår från nio grundläggande och obligatoriska ska-krav som byrån och redovisnings- och/eller lönekonsulten tillsammans är skyldiga att följa för att uppdrag ska anses vara utförda enligt Reko.

 1. Konsultens ansvar
 2. Medlemsföretagets organisation av redovisningsverksamheten
 3. Antagande och omprövning av uppdrag
 4. Uppdragsavtal
 5. Förståelse av uppdragsgivarens verksamhet samt ekonomiska flöden och processer
 6. Konsultens planering av enskilda uppdrag
 7. Konsultens utförande av uppdragen
 8. Konsultens rapportering
 9. Avslut av uppdrag
   

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se