Lönebyråns försäkringar

FAR erbjuder dig som är medlem i FAR ett försäkringsprogram, där du själv väljer de försäkringar som behövs för din verksamhet. Den viktigaste försäkringen för att trygga din verksamhet är en ansvarsförsäkring.

Ansvarsförsäkring för FAR:s medlemmar

Som ordinarie medlem i FAR har du möjlighet att teckna försäkringar, både lagstadgade och frivilliga, med fördelaktigare premie och villkor än vad som vanligtvis ges direkt via försäkringsbolagen.

Enligt beslut av FAR:s styrelse ska alla medlemmar i FAR omfattas av en ansvarsförsäkring för sin verksamhet.

Försäkringsprogrammet är framtaget i samarbete med försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB och Max Matthiessen AB. Försäkringarna förmedlas och administreras av Willis Towers Watson.

Cyberförsäkring 

Mer än 90 procent av alla företag har någon gång råkat ut för ett cyberangrepp som orsakat ett dataintrång. Som medlem i FAR har du möjlighet att teckna en cyberförsäkring för ditt företag.

Sjukvårdsförsäkring

Medlemmar i FAR kan teckna en av marknadens mest kompletta sjukvårdsförsäkringar till ett mycket förmånligt pris.

FAR:s försäkringsprogram omfattar

  • Lagstadgad och frivillig ansvarsförsäkring 
  • Kontorsförsäkring
  • Sjukavbrottsförsäkring
  • Cyberförsäkring
  • Företagsbetald sjukvårdsförsäkring
  • Frivillig gruppförsäkring

Läs mer om FAR:s försäkringsprogram