Kvalitetsarbete ger kunden förtroende för din byrå

Som revisor står du under myndighetstillsyn av Revisorsinspektionen, och FAR:s kvalitetskontroll är en del i denna tillsyn. 

Som medlem i FAR får du stöd och hjälp i ditt kvalitetsarbete. FAR hjälper medlemmarna att komma tillrätta med identifierade brister. Det kan innebära att FAR tar fram utbildningar inom ett visst område, att synliggöra vissa frågeställningar i artiklar eller webbinarium och att ta fram vägledning, mallar eller andra stöd som du får tillgång till som medlem. FAR bevakar också utvecklingen inom områden som berör medlemmarnas verksamheter och uppdrag.

FAR genomför regelbundet en kvalitetskontroll som, förutom att stötta dig i ditt eget kvalitetsarbete, syftar till att näringsliv och samhälle med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete.

Helena Eibertzon Löfgren

Helena Eibertzon Löfgren

Föreningsjurist

08-506 112 54 helena.eibertzon@far.se