Försäkra dig och din byrå

Om du är - eller väljer att bli - medlem i FAR kan du teckna en rad försäkringar till mycket förmånliga priser.

Sjukvårdsförsäkring

Medlemmar i FAR kan teckna en av marknadens mest kompletta sjukvårdsförsäkringar till ett mycket förmånligt pris.

Cyberförsäkring 

Mer än 90 procent av alla företag har någon gång råkat ut för ett cyberangrepp som orsakat ett dataintrång. Som medlem i FAR har du möjlighet att teckna en cyberförsäkring för ditt företag.

FAR:s försäkringsprogram omfattar

  • Lagstadgad och frivillig ansvarsförsäkring 
  • Kontorsförsäkring
  • Sjukavbrottsförsäkring
  • Cyberförsäkring
  • Företagsbetald sjukvårdsförsäkring
  • Frivillig gruppförsäkring

Försäkringsprogrammet är framtaget i samarbete med försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB och Max Matthiessen AB. Försäkringarna förmedlas och administreras av Willis Towers Watson.

Läs mer om FAR:s försäkringsprogram