Reko 2023 - viktigt verktyg för lönekonsulter

Reko är en kvalitetsstandard, med målsättning att säkerställa hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster. I Reko 2023 beskrivs hur byrån styr sitt kvalitetsarbete och får en fungerande process för den egna kvalitetsstyrningen. 

Reko, Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, tillämpas av auktoriserade lönekonsulter och övriga konsulter/ medarbetare som utför redovisnings- och lönetjänster.

Syftet är att skapa kundnytta och ett bra beslutsunderlag för uppdragsgivaren, som ska kunna utgå från att redovisnings- och lönekonsulter utför tjänsten med professionell kompetens och omsorg.

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se

 

Läs mer om Reko

  • Mer om Reko 2023

    Mer om Reko 2023

    I Reko 2023 beskrivs hur medlemsföretaget styr sitt kvalitetsarbete och får en fungerande process för den egna kvalitetssäkringen. Varje medlemsbyrå ska ha en kvalitetssäkringsprocess i syfte att identifiera och åtgärda brister.

  • Förståelse för kundens verksamhet är nyckeln till framgång!

    Förståelse för kundens verksamhet är nyckeln till framgång!

    Betydelsen av att förstå kundens verksamhet tas upp i flera olika sammanhang. Och förståelse för kundens verksamhet är även ett ska-krav i Reko – Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster.