2022-04-13
FAR-bloggen

Förståelse för kundens verksamhet är nyckeln till framgång!

Betydelsen av att förstå kundens verksamhet tas upp i flera olika sammanhang. Och förståelse för kundens verksamhet är även ett ska-krav i Reko – Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster.

Men jag ska vara mer konkret och ge några exempel: Varför det är det så viktigt att ha förståelse för kundens/uppdragsgivarens verksamhet? 

Vi börjar med en viktig post – intäkter

När det gäller intäkter är det en grundläggande förutsättning att du som konsult förstår din kunds verksamhet och hur verksamheten genererar intäkter. Jag vill uppmana dig att läsa kundens avtal ordentligt och ge inte upp förrän du förstår. Just brist på förståelse kan vara en orsak till att intäktsredovisningen ibland blir fel. 

K2 eller K3

Lagar och regler förändras över tid och valet mellan Bokföringsnämndens normering för K2 eller K3 kan få stor inverkan på företagets redovisning och rapportering. Här kan du som konsult dra nytta av din kunskap om kundens verksamhet, så att du bidrar med rådgivning i god tid innan lagar och regler ändras.

Med din kännedom om företaget kan du även bidra till att redovisningskvaliteten höjs i uppdraget och du kan fånga relevanta frågeställningar i kundens redovisning. Glöm inte heller bort att resonera kring för- och nackdelar med att tillämpa K2 kontra K3. Frivillig tillämpning av K3 kan i många fall kan leda till att kundens redovisning speglar en mer rättvisande bild av de finansiella rapporterna.

Rimlighetsbedömningar av löneutbetalningar och förståelse för automatiska transaktioner

Även i löneprocessen är det viktigt att förstå kundens verksamhet inom relevanta områden. Några exempel är att ha god kännedom om företagets policyer, vem som äger företaget och vilka som sitter i styrelsen. Vilka pensionslösningar och förmåner som finns är också viktigt att känna till. Hos vissa kunder behöver du även känna till öppettider, så att du kan bedöma att rätt ersättning utgår till de anställda, och att du som konsult kan utföra rimlighetsbedömningar av månadens löneutbetalningar.

Inom både redovisning och lön sker flera transaktioner med automatik, det vill säga att systemen och programmen hjälper oss med de repetitiva momenten. Då blir det också viktigt att du har förståelse för kundens ekonomiska flöden och processer, för att kunna rimlighetsbedöma arbetet och säkerställa att de transaktioner som sker med automatik inte leder till fel i bolagets redovisning och/eller i bolagets löneprocess.   

Kundens bästa bollplank

Mitt råd till dig är att våga vara frågvis. Be kunden att berätta om sin verksamhet och ge inte upp förrän du har en god förståelse för vad den innebär. Varför? Jo, för att du då har ännu större potential att bidra med konstruktiv rådgivning och bli kundens bästa bollplank.  

Behöver jag påminna om den skillnad du som auktoriserad redovisnings- eller lönekonsult gör för dina kunder? Sannolikt inte. Så var stolt över ditt jobb och din yrkesroll! 

Camilla Carlsson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor kopplade till redovisning och konsultens roll i företagen. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

camilla.carlsson@far.se

08 506 112 24

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen