Etik och kvalitet

FAR bevakar utvecklingen inom områden som berör lönekonsultens verksamhet och uppdrag.

Som medlem i FAR får du stöd i ditt kvalitetsarbete. FAR hjälper medlemmarna att komma tillrätta med de identifierade brister som kan uppstå i en verksamhet. Det kan innebära att FAR tar fram utbildningar inom ett visst område, att synliggöra vissa frågeställningar i artiklar eller webbinarium och att ta fram vägledning, mallar eller andra stöd som medlemmar får tillgång till. 

Som en del i att hjälpa byrån med etik och kvalitet FAR genomför regelbundet en kvalitetskontroll. Den syftar dels till att stötta dig i ditt eget kvalitetsarbete,dels till att näringsliv och samhälle med stort förtroende ska kunna förlita sig på FAR:s medlemmars arbete.

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se