Verksamhet

Vilken verksamhet får jag bedriva?

  • Om revisionsverksamhet utövas i ett handelsbolag eller ett aktiebolag får ingen annan verksamhet utövas i bolaget än sådan verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet.
  • En revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild firma eller enkelt bolag ska hålla annan verksamhet som inte har ett naturligt samband med revisionsverksamhet tydlig avskild från denna.
  • För att en revisor ska kunna försäkra sig om att en viss sidoverksamhet är tillåten ges i 25 § andra stycket revisorslagen möjlighet att söka förhandsbesked från Revisorsinspektionen.

Vad som avses med revisionsverksamhet, verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet och sidoverksamhet kan du läsa om i revisorslagen och i FAR:s uttalande i etikfrågor. Mer vägledning får du också via Revisorsinspektionens praxissök, där du bland annat kan läsa mer om förhandsbesked.

Spelar det någon roll vilka kunder jag kommer att ha?

Ja, det kan spela roll!

Om du kommer att vara vald/huvudansvarig revisor i företag av allmänt intresse finns det ett antal viktiga saker att beakta. Läs mer hos Revisorsinspektionen, Tänk på detta när du reviderar företag av allmänt intresse.

Om du kommer att vara vald/huvudansvarig revisor i företag som står under Finansinspektionens tillsyn måste du vara licensierad. Det är FAR som licensierar revisorer.

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist

sara.lissdaniels@far.se