Vidareutbildningsplan för Auktoriserade Redovisningskonsult FAR

För dig som är Auktoriserad Redovisningskonsult FAR är utbildning viktig för att upprätthålla din kompetens.

FAR:s utbildningsplaner för vidareutbildning är framtagen för att du ska ha den senaste kunskapen inom redovisning, skatt och moms samt aktuella problemställningar som du ställs inför i din yrkesroll.

Utbildningskrav

En medlem ska upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper genom vidareutbildning. I FAR:s yrkesetiska regler, behandlas vidareutbildning. Där regleras ett utbildningskrav om minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara. Vidareutbildningskravet är en del i kvalitetskontrollen.

Vidareutbildning

Antal timmar

Aktualitet och fördjupningskurser  
Aktualitetsveckan 20
Redovisningskonsultens dagar 21
Ägarledda företags skatter och skattemässiga strategier 28
Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning och skatt 14
   
Aktualitetsdagar  
Aktuella momsfrågor 7
Fåmanföretagardagen 7
Skattedagen 6
Redovisningsdagen 6
Fastighetsdagen 7
IFRS-dagen 4
Ideella föreningar – civilrätt, redovisning och skatt 7
Stiftelsedagen – redovisning, civilrätt, skatt 7
   
Kvalificerade redovisningskurser  
Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3 7
Koncernredovisning II 14
IFRS - grunder, intäkter, nedskrivningar och skatter 7
IFRS - finansiella instrument, tillgångar och ersättningar till anställda 7
IFRS - koncernredovisning och leasing 7
Kassaflödesanalys i praktiken 7
Kassaflödesanalys för koncern 7
God redovisningssed i bostadsrättsföreningar 7
God redovisningssed i fastighetsföretag 7
   
Kvalificerade skattekurser  
Brush up – skattefrågor i det ägarledda företaget 14
Aktuella momsfrågor 7
Förmåner 3
Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning & skatt 14
Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag 7
Kvalificerade skattefrågor i fåmansföretag 14

Onlinekurser
Nedan visas ett urval av onlinekurser. Se alla relevanta kurser här.

Penningtvätt grund
Penningtvätt fördjupning
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Vanliga momsfrågor
Importmoms
Regelverken för KBR och fortsatt drift
K2-regelverket
K3-regelverket
Fastighetsmoms
Intäktsredovisning
Excel Bas – online
Excelfunktioner fördjupning – online
Excel pivottabeller – online

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar