Auktorisation redovisningskonsult

När du har arbetat några år på redovisnings- eller revisionsbyrå som extern konsult kan det vara dags att ta steget att bli Auktoriserad Redovisningskonsult FAR. Här kan du läsa mer om hur du gör.

För att bli Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och ordinarie medlem i FAR ska du

Det finns tre sätt att uppfylla kraven:

 1. Du har en akademisk examen om minst 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier). Du behöver också arbeta på en redovisnings- eller revisionsbyrå och ha minst tre års praktik som extern redovisningskonsult.
 2. Du har en av FAR godkänd eftergymnasial utbildning med relevant inriktning om minst två år, motsvarande 120 högskolepoäng eller 400 YH-poäng. För att de enstaka kurserna eller YH-utbildningen ska godkännas av FAR ska det i utbildningen ingå företagsekonomi, juridik och skatt. Du behöver också arbeta på en redovisnings- eller revisionsbyrå och ha minst tre års praktik som extern redovisningskonsult.
 3. Du har minst sju års erfarenhet från redovisningsområdet. Du behöver också arbeta på en redovisnings- eller revisionsbyrå och under de tre sista åren ha praktiserat som extern konsult.  

Som framgår av punkterna ovan är det ett krav att ha arbetat minst tre år på redovisnings- eller revisionsbyrå som extern konsult. Enda kravet på utbildning under den tiden är att ha gått en av FAR anordnad Rekokurs, se utbildningsstege nedan. För att klara redovisningskonsultexamen kan kompetensen behöva förstärkas inom fler områden, genom en kombination av utbildning och praktiskt arbete.


Utbildningsstege – inför examen

FAR har tagit fram en utbildningsstege som fungerar som en vägledning för vilka utbildningar som normalt är lämpliga att genomföra före auktorisation. Tillsammans med din handledare bör du diskutera vilka av dessa utbildningar som är relevanta just för dig och när det är lämpligt att de genomförs under praktiktiden på byrån. Om du är osäker på vilken nivå du ligger på – kontakta oss så hjälper vi dig.

Merparten av utbildningarna genomför vi i klassrum men det finns även möjlighet till onlinekurser. Se respektive kurs för detaljerat innehåll, var, hur och när.

NIVÅ 1

Antal timmar
Grundläggande moms – onlinekurs 4
Grundläggande skatt – onlinekurs 
5
Bokslut I – avstämningar och månadsbokslut 21
   

NIVÅ 2

Antal timmar
Moms I 14
Bokslut II – årsbokslut 21
Skatt I – deklaration och beskattning i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB * 14
Hållbarhet i ett mindre företag 2
Grundkurs i Reko - onlinekurs  3

NIVÅ 3

Antal timmar
Bokslut III – fördjupning och årsredovisning 21
Kassaflödesanalys, grund onlinekurs 2
Koncernredovisning – introduktion 7
Styrelsens ansvar – onlinekurs 2
Skatt II – beskattning i ägarledda företag 21
Regelverken kring kontrollbalansräkning och fortsatt drift onlinekurs 5
Förberedelsekurs (inkl. Rekokurs) inför redovisningskonsultexamen (rekommenderas) 11

*Skatt I finns även med följande inriktning: Deklaration och beskattning i enskild firma och handelsbolag

Birgitta Åhlander

FAR:s medlemsrådgivning

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se

FAR:s medlemsrådgivning

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se

Ansök om ordinarie medlemskap i FAR innan du anmäler dig till redovisningskonsultexamen

När du uppfyller kraven för auktorisation och känner dig redo att skriva examensprovet är du varmt välkommen att ansöka om ordinarie medlemskap i FAR. Så snart du fått din ansökan godkänd kan du anmäla dig till redovisningskonsultexamen.

Ansök om medlemskap i FAR

Våra medlemskap

 • Medlemskap

  Bas

  Basmedlemskapet är för dig som är anställd på en revisions- eller redovisningsbyrå, men inte är auktoriserad eller uppfyller kraven för ordinarie medlemskap. På din arbetsplats ska det finnas minst en ordinarie FAR-medlem.

  Läs mer
 • Medlemskap

  Ordinarie

  FAR:s ordinarie medlemskap vänder sig till dig som är verksam i ett revisions- eller redovisningsföretag och redan är auktoriserad revisor eller har för avsikt att bli auktoriserad redovisningskonsult, auktoriserad lönekonsult eller auktoriserad skatterådgivare.

  Läs mer
 • Medlemskap

  Student

  Studentmedlemskapet är för dig som studerar vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.

  Läs mer