Försäkring av medlem

Som ordinarie medlem har du och ditt företag möjlighet att teckna försäkringar som erbjuder både förmånligare premier och villkor än man vanligtvis kan få direkt via försäkringsbolagen.

Enligt beslut av FAR:s styrelse ska alla medlemmar i FAR omfattas av en ansvarsförsäkring för sin verksamhet. Ordinarie medlemmar i FAR erbjuds möjligheten att teckna försäkringar, både lagstadgade och frivilliga, med fördelaktigare premie och villkor än vad som vanligtvis ges direkt via försäkringsbolagen.

FAR har i samarbete med försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB och Max Matthiessen AB tagit fram FAR:s Försäkringsprogram. Försäkringarna förmedlas och administreras av Willis Towers Watson.

FAR:s Försäkringsprogram omfattar

  • Lagstadgad ansvarsförsäkring för revisorer*
  • Ansvarsförsäkring för redovisningskonsulter*
  • Kontorsförsäkring
  • Sjukavbrottsförsäkring – tillägg till kontorsförsäkringen
  • Cyberförsäkring
  • Företagsbetald sjukvårdsförsäkring
  • Frivillig gruppförsäkring – erbjuds alla anställda

* Anställda lönekonsulter som är verksamma inom revisions- eller redovisningsbyråerna försäkrade via FAR:s försäkringsprogram omfattas av försäkringen vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada.


Läs mer om FAR:s frivilliga medlemsförsäkringar på www.farforsakring.se eller kontakta FAR:s försäkringsservice hos Willis Towers Watson:
Telefon: 08-587 095 87
E-post:
farforsakring@willis.com