Redovisningskonsultens dagar

Denna kurs ger dig som är erfaren redovisningskonsult en uppdatering och genomgång av aktuella och viktiga frågor som rör yrkesrollen. Kursen syftar till att stärka redovisningskonsultens kompetens inom redovisning, skatt och moms.

 • Fördjupning inom aktuella och viktiga frågor som rör yrkesrollen
 • Stärker redovisningskonsultens kompetens inom redovisning, skatt, moms och Reko
 • Uppskattade föreläsare som tillsammans väver ihop olika perspektiv på praktiska frågeställningar som redovisningskonsulten stöter på
Auktoriserad redovisningskonsult Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Kursen innehåller en bredd av frågor som du som redovisningskonsult behöver kunna hantera. Flera föreläsare är involverade och ger olika perspektiv utifrån frågeställningarna. Det kan till exempel vara hur lösningen av en skattefråga hanteras enligt Reko eller hur en aktuell redovisningsfråga påverkar skattehanteringen. Många av våra kunder har nya behov idag med förändrade förutsättningar, inflation och högre prisnivåer samt effekter av nuvarande omvärldsläge.

Kursens inleds med nyheter som påverkar konsultrollen. Risker och ansvar för redovisningskonsulten och nyheter i lag och bokföringsnämndens arbete med K2-K3. Hela eftermiddagen ägnas åt skattefrågor som är aktuella i löpande uppdrag och inför bokslut- deklarationssäsongen. Vi går bland annat igenom bokföring och skatteeffekt av kapitalförsäkringar, personalförmånder och problematik med skatteberäkningar och ej avdragsgilla kostnader.

Dag två och tre innehåller repetition och fördjupning av K2- och K3-regelverken och momsfrågor. Fokus ligger på områden i resultat- och balansräkningen där tillämpningen ofta är svår och där fel kan förekomma. Vi går igenom vanliga fällor och fel, frågor, redovisning och moms i det löpande uppdraget. Vi går sedan igenom aktuella frågor inom momsområdet inför bokslutssäsongen samt nyheter på momsområdet. Kursen berör bland annat lagändringar, aktuella rättsfall och ställningstaganden samt aktuella frågor inom momsområdet kopplade till din yrkesroll.

Därutöver innehåller kursen även övriga frågor kopplade till din yrkesroll, bland annat vanliga frågeställningarna kopplade till dig som kund- eller uppdragsansvarig redovisningskonsult.

Sagt om kursen

Superduktiga föreläsare och som engagerar sig och som gör det roligt att lyssna. Fick svar på frågor man funderade över och lite andra tips. Ser fram emot fler kurstillfällen med dessa lärare! Kul att träffa andra kollegor i branschen. Fick med bra material hem som förhoppningsvis hjälper mig i arbetet och att jag känner mig säkrare i rollen som konsult.

Kursinnehåll

Kursen innehåller uppdatering och fördjupning inom de mest väsentliga områdena som du behöver hantera i din yrkesroll. Vi repeterar viktig grundkunskap och vi belyser nyheter. Kursen innehåller bland annat följande:

 • Nyheter ÅRL BFL
 • Status BFNs arbete. Bland annat remiss ändringar K2 K3 och remiss informationsinnehåll BRF årsredovisning
 • Aktuella redovisningsfrågor K2 och K3, praktiska tillämpningsfrågor med exempel inför bokslutssäsongen. Korrekt tillämpning av förenklingsreglerna. Bokföring av kapitalförsäkringar
 • Nyheter och aktuella skattefrågor kopplade till din yrkesroll
 • BFN:s normering bokföring, centrala punkter där det ofta är frågor
 • Fällor och fel i löpande redovisningsuppdrag - konsultroll, bokföring och moms
 • Ansvar och risker i din yrkesroll och ditt stöd i Reko
 • Hållbarhetsfrågor för ägarledda företag
 • Nyheter och aktuella frågor inom momsområdet kopplade till din yrkesroll. Även lagändringar, aktuella rättsfall samt ställningstaganden

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-17.00
Dag 3: 08.30-16.00

Lärare

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar