FAR:s framtidsstudier

Branschens relevans och attraktionskraft är avgörande framtidsfrågor för branschen. Därför gör FAR en omfattande framtidsspaning, som hittills har resulterat i tre framtidsstudier i samarbete med Kairos Future.

  1. Den första studien ”Framtidens rådgivning redovisning och revision – en resa mot år 2025” lanserades 2013 och fokuserar på den långsiktiga förändringen av branschen, kunderna och samhället.
  2. Den andra studien "Nyckeln till framtiden – framtidens redovisning, revision och rådgivning i det digitala landskapet" lanserades 2016 och är en uppföljning på den första studien. Denna studie fokuserar på teknikskiftet och de handlingsalternativ som finns för byråerna.
  3. Den tredje framtidsstudien ”Blockinspirerade tekniklösningar för redovisning, revision och skatt”, lanserades 2019 och identifierar fem områden där blockkedjeinspirerade lösningar är ett alternativ. Det handlar om digitala kvitton, personalliggare, fullmakter och företagsuppgifter. Ett syfte med studien var att avmystifiera blockkedjetekniken och i stället fokusera på hur tekniken kan användas.

Som ett andra steg i detta projekt arbetade FAR, Kairos Future, Skatteverket, Bolagsverket och iTeam vidare med att hitta lösningar på utmaningarna. Dessa presenterades i slutet av 2019 i projektrapporten ”Original och verifikationer i en digital värld – pilot och sex lösningar med blockkedjeinspirerad teknik”. Ambitionen med andra steget i projektet var att testa teknik och juridik för att se vilka lösningar som skulle vara möjliga.

Under 2019 etablerade FAR en arbetsgrupp för redovisnings- och lönekonsulter och den har letts av Camilla Carlsson och Birgitta Åhlander, båda auktoriserade redovisningskonsulter på FAR.
Denna rapport är ett resultat av den framtidsspaning. I spaningen, som sträcker sig två år framåt i tiden, ser FAR att en viktig del av konsultens roll därmed blir att hitta rätt systemlösningar och att utbilda kunden i att hantera dem rätt. Vilket leder till att konsulten kan komma att fungera som en extern ekonomichef/lönechef/controller åt kunden – en roll som konsulten har all möjlighet att påverka.