Organisation

FAR:s högsta beslutande organ är stämman som väljer styrelse, kvalitetsnämnder, disciplinnämnd, revisorer och valberedning.

Till ledamöter i FAR:s styrelse väljs representanter för FAR:s medlemmar. Styrelsen utser en generalsekreterare tillika VD som till sitt förfogande har ett kontor med anställda. Dessutom arbetar FAR i ett  nätverk av medlemmar inom yrkeskategorierna redovisning, revision och skatt. Dessa organiseras i strategigrupper, operativa grupper, specialistgrupper och tillfälliga projektgrupper.

Kvalitets-och disciplinnämnd
Kvalitetsnämnderna leder och övervakar den kvalitetskontroll som föreskrivs i stadgarna. Disciplinnämnden prövar anmälningar mot medlemmar i FAR som rör eventuella överträdelser av god yrkessed. Disciplinnämnden granskar dock inte ärenden som ligger inom Revisionsinspektionens tillsynsområde.

Styrelse
Styrelsen utser generalsekreterare tillika VD. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott, som svarar för övergripande planering och förbereder styrelsens sammanträden. I arbetsutskottet ingår ordförande, de båda vice ordförandena och generalsekreterare.

Ledning
FAR:s ledningsgrupp består av generalsekreterare/VD samt chefer för Medlem, Kompetens, PR och opinionsbildning, Ekonomi och IT, Human Resources samt chefsjurist.

Expertnätverk av medlemmar
FAR har ett gediget expertnätverk av medlemmar som strukturerat driver branschens intressen och prioriterade frågor, till exempel remissvar, regeltolkningar, rekommendationer och uttalanden. Grupperna samlar Sveriges främsta experter inom redovisning, revision och skatt och inom specialiserade områden som offentlig sektor, hållbarhet och etik. Sammantaget är det mer än hundra medlemmar engagerade i nätverket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategigrupperna är: Revision, Redovisning, Redovisnings- och lönekonsulter och Skatt. Specialistgrupperna fungerar som stöd för strategigrupperna och spänner över flera medlemskategorier. Specialistgrupperna är: Offentlig sektor, Hållbarhet och Etik.
De Operativa grupperna leds vanligtvis av en ordförande som rapporterar till Strategigruppen för det aktuella området, men när det handlar om tillfälliga grupper leds arbetet av en projektledare. De Operativa grupperna är: Finansiella företag – Revision, Normgivning – Revision, Finansiell rapportering – Redovisning, Remissgrupp – Skatt och Auktorisationsnämnd – Skatt.
Vem som ingår i de olika grupperna avgörs av kompetens, engagemang och lämplighet för de olika uppgifterna. Det ska vara en mix av medlemmar från stora och små byråer, från olika delar av landet och i olika åldrar.