FAR:s hållbarhetsarbete

FAR bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och upprättar sedan 2016 en hållbarhetsredovisning, med utgångspunkt i internationella standarder och FN:s globala mål. FAR:s specialistgrupp Hållbarhet hanterar aktuella och prioriterade frågor i ett samhällsperspektiv.

En hållbarhetsredovisning informerar omvärlden om hur organisationen arbetar med hållbarhetsfrågor, men även vilka utmaningar och möjligheter som organisationen ställs inför i sitt hållbarhetsarbete. FAR:s hållbarhetsredovisning granskas av FAR:s valda revisor, som gör en översiktlig granskning enligt RevR6.

Global standard för hållbarhetsredovisning
Ett sätt att strukturera sitt hållbarhetsarbete är att ta stöd i någon av de standarder som finns. FAR har valt att arbeta med GRI (Global Reporting Initiative), en global standard för hållbarhetsredovisning som används av flera olika företag och organisationer.

FN:s globala mål
I arbetet med att identifiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna har FAR även valt att arbeta med FN:s globala mål enligt Agenda 2030.

De globala mål som bedömts mest relevanta i FAR:s verksamhet är

  • 4 God utbildning för alla
  • 12 Hållbar konsumtion och produktion
  • 16 Fredliga och inkluderande samhällen
  • 17 Genomförande och globalt partnerskap

Specialistgrupp Hållbarhet
Specialistgrupp Hållbarhet är FAR:s expertorgan avseende branschens roll inom hållbarhet och hållbarhetsrapportering. FAR:s styrelse och FAR:s kontor ger input till gruppen. Specialistgruppen kommer med förslag på hur för fokusområdet viktiga frågor ska hanteras och förslag på prioriteringar.

Tidningen Balans
Tidningen Balans lyfter hållbarhet ur många olika perspektiv. Återkommande ämnen är hållbarhetsrapportering, integrerad rapportering, jämställdhet och skatt som hållbarhetsfråga.

 

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist

sara.lissdaniels@far.se