FAR:s Expertnätverk

FAR har ett gediget nätverk av medlemmar som på ett strukturerat sätt driver branschens intressen och prioriterade frågor, som exempelvis remissvar, regeltolkningar, rekommendationer och uttalanden.

Grupperna samlar Sveriges främsta experter inom redovisning, revision och skatt och inom specialiserade områden som offentlig sektor, hållbarhet och etik. Sammantaget är det mer än hundra medlemmar engagerade på olika sätt i detta nätverk.

Strategi- och Specialistgrupper leds av en ordförande som rapporterar till FAR:s generalsekreterare och VD.

Strategigrupperna är:

 • Revision
 • Redovisning
 • Redovisnings- och lönekonsulter
 • Skatt

Specialistgrupperna fungerar som stöd för Strategigrupperna och spänner över flera medlemskategorier.

Specialistgrupperna är:

 • Offentlig sektor
 • Hållbarhet
 • Etik

De Operativa grupperna leds vanligtvis av en ordförande som rapporterar till Strategigruppen för det aktuella området, men när det handlar om tillfälliga grupper leds arbetet av en projektledare.

De Operativa grupperna är:

 • Finansiella företag – Revision
 • Normgivning – Revision
 • Finansiell rapportering – Redovisning
 • Remissgrupp – Skatt
 • Auktorisationsnämnd – Skatt

Vem som ingår i de olika grupperna avgörs av kompetens, engagemang och lämplighet för de olika uppgifterna. Det ska vara en mix av medlemmar från stora och små byråer, från olika delar av landet och i olika åldrar.