FAR:s expertnätverk samlar branschens experter

FAR:s expertnätverk samlar Sveriges främsta experter inom redovisning, revision, skatt och inom branschens viktiga ämnesområden som offentlig sektor, hållbarhet och etik.

Expertnätverket utgörs av aktiva medlemmar som bidrar till att FAR kan genomföra de uppdrag organisationen har fått av medlemmarna: utveckla god yrkessed, paketera och förmedla kunskap och driva opinion. Drygt 100 medlemmar är på olika sätt engagerade i expertnätverket, som organiseras i olika grupper.

Strategigrupper driver opinion, tillvaratar medlemmarnas intressen och skapar relevans i FAR:s medlemserbjudande. Specialistgrupperna fungerar som stöd för strategigrupperna och arbetar tvärfunktionellt, medan de operativa grupperna arbetar nära strategigrupperna med övergripande och tillfälliga frågor.

Strategigrupper

 • Revision
 • Redovisning
 • Redovisnings- och lönekonsulter
 • Skatt

Specialistgrupper

 • Offentlig sektor
 • Hållbarhet
 • Etik

Operativa grupper

 • Finansiella företag – Revision
 • Normgivning – Revision
 • Finansiell rapportering – Redovisning
 • Remissgrupp – Skatt
 • Auktorisationsnämnd – Skatt

 

Läs mer om FAR:s expertnätverk och de olika gruppernas arbete