FAR:s expertnätverk

FAR har ett gediget nätverk av medlemmar som strukturerat arbetar med branschens intressen och prioriterade frågor, till exempel i form av remissvar, regeltolkningar, rekommendationer och uttalanden.

Nätverket samlar Sveriges främsta experter inom redovisning, revision, skatt och inom specialiserade områden som offentlig sektor, hållbarhet och etik. Fler än hundra av FAR:s medlemmar är på olika sätt engagerade i nätverket.

Strategi- och specialistgrupper leds av en ordförande som rapporterar till FAR:s generalsekreterare och VD.

Strategigrupper

 • Revision
 • Redovisning
 • Redovisnings- och lönekonsulter
 • Skatt

Specialistgrupperna fungerar som stöd för strategigrupperna och spänner över flera medlemskategorier.

Specialistgrupper

 • Offentlig sektor
 • Hållbarhet
 • Etik

De operativa grupperna leds vanligtvis av en ordförande, som rapporterar till strategigruppen för det aktuella området. När det handlar om tillfälliga grupper leds arbetet av en projektledare.

Operativa grupper

 • Finansiella företag – Revision
 • Normgivning – Revision
 • Finansiell rapportering – Redovisning
 • Remissgrupp – Skatt
 • Auktorisationsnämnd – Skatt

Kompetens, engagemang och lämplighet för de olika uppgifterna är utgångspunkten för vilka personer som ska ingå i de olika grupperna. Det är en mix av medlemmar från stora och små byråer, från olika delar av landet och i olika åldrar.

Vill du bli en del av vårt expertnätverk? 
Skicka in en spontansökan här