FAR:s rapporter

FAR:s rapporter och trendspaningar bidrar till att förklara branschens förutsättningar och driva opinion i aktuella frågor.

11 åtgärder mot ekonomisk brottslighet

I denna rapport publicerad den 15 maj 2024 presenterar FAR elva konkreta, genomförbara och effektiva åtgärder för att upptäcka och förhindra ekonomisk brottslighet. Förslagen kan genomföras var för sig eller tillsammans. Förslagen i rapporten är framtagna utifrån vår expertis på revisions-, redovisnings- och skatteområdet.

 

Branschrapporter

FAR:s branschrapporter definierar, kvantifierar samt beskriver revisions- och rådgivningsbranschen och hur det är att arbeta i den. Syftet är att skapa en fördjupad förståelse för de olika yrkesroller som finns i branschen.

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se