Det här gör FAR

FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet, FAR Online.

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, auktoriserade skatterådgivare, auktoriserade lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning. Revisorer auktoriseras av Revisorsinspektionen, som också utövar myndighetstillsyn. FAR auktoriserar redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare och utövar kvalitetskontroll över dessa.

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning.

Klargöra god yrkessed

FAR utfärdar uttalanden och rekommendationer om hur exempelvis nya lagar och regler ska tolkas ur ett redovisnings- och revisionsperspektiv. FAR samverkar också med internationella och globala branschföreträdare i utveckling av regelverken, såsom IFAC (International Federation of Accountants), ACE (Accountancy Europe), NRF (Nordic Federation of Public Accountants) samt med standardsättare som IAASB (The International Auditing and Assurance Standards Board), IAESB (International Accounting Education Standards Board), IESBA (The International Ethics Standards Board for Accountants) och IPSASB (The International Public Sector Accounting Standards Board).

Paketera och förmedla kunskap

FAR tillhandahåller bas-, vidare- och fördjupningsutbildning för sina medlemmar och erbjuder även en mängd olika utbildningar inom ekonomiområdet.
FAR utfärdar också uttalanden och rekommendationer kring nationella och internationella regelverk inom redovisning, revision och rådgivning.
FAR:s digitala tjänst FAR Online är den ledande svenska tjänsten för tillgång till regler och handledning inom ekonomi.
FAR erbjuder även rådgivning till medlemmarna i komplexa yrkesfrågor samt annat stöd såsom kvalitetssäkrad information och praktiska hjälpmedel.

Opinionsbildning

FAR bedriver påverkansarbete för utformning av lagstiftning och annan reglering för branschen som kan inverka på förtroende och effektivitet i näringsliv och samhälle. Att svara på remisser är en viktig del i det opinionsbildande arbetet, liksom att vara proaktiv och identifiera kommande nyckelområden som påverkar branschens utveckling. FAR deltar i debatten på olika sätt där samverkan med andra organisationer är ett viktigt inslag. FAR:s ståndpunkt i olika frågor kommer fram i exempelvis debattartiklar, rapporter och olika evenemang och framträdanden.