Det här gör FAR

FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning som bland annat utvecklar tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information för näringsliv och samhälle.

FAR är också ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet, med 400 utbildningstillfällen årligen. FAR Online är dessutom den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet.

Medlemmar

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag, som tillsammans sysselsätter cirka 16 000 personer. FAR:s medlemmar är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, auktoriserade skatterådgivare, auktoriserade lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning.

Revisorer auktoriseras av Revisorsinspektionen, som också utövar myndighetstillsyn. FAR auktoriserar redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare och utövar kvalitetskontroll över dessa.

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle

FAR:s uppdrag från medlemmarna är

  • klargöra god yrkessed
  • paketera och förmedla kunskap
  • driva opinionsbildning

Klargöra god yrkessed

FAR utfärdar uttalanden och rekommendationer om hur exempelvis nya lagar och regler ska tolkas ur ett redovisnings- och revisionsperspektiv. FAR samverkar också med svenska och internationella branschföreträdare i utveckling av regelverken.

Paketera och förmedla kunskap

FAR tillhandahåller bas-, vidare- och fördjupningsutbildning för medlemmar och ett stort utbildningsutbud inom ekonomiområdet.
FAR utfärdar uttalanden och rekommendationer kring nationella och internationella regelverk inom redovisning, revision och rådgivning.
FAR:s digitala tjänst FAR Online är den ledande svenska tjänsten för tillgång till regler och handledning inom ekonomi.
FAR erbjuder medlemmar en rad verktyg, till exempel rådgivning i komplexa yrkesfrågor, kvalitetssäkrad information och praktiska hjälpmedel.

Opinionsbildning

FAR deltar i och påverkar utformningen av lagar och regler för branschen, för att skapa förtroende och effektivitet i näringsliv och samhälle. En viktig del i det opinionsbildande arbetet är att vara proaktiv och identifiera nyckelområden som påverkar branschens utveckling. FAR:s ståndpunkt i olika frågor kommer fram i exempelvis remissvar, debattartiklar, rapporter och olika evenemang och framträdanden.

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se