Ledningsgrupp

FAR:s ledningsgrupp består av generalsekreterare/VD samt chefer för Medlem, Kompetens,PR och opinionsbildning,  Ekonomi och IT, Human Resources samt FAR:s chefsjurist.

Generalsekreterare och VD

Karin Apelman

Generalsekreterare och VD

08 506 112 00 karin.apelman@far.se

Affärsområdeschef Medlem

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

Human Resources

Maria Jaktlund

Human Resources

08-402 75 21 maria.jaktlund@far.se

Kommunikationschef

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se
Frida Hyllengren

Stabschef

Frida Hyllengren

Stabschef, ekonomi och IT

08-506 112 97 frida.hyllengren@far.se

Affärsområdeschef Kompetens

Robert Wennberg

Affärsområdeschef Kompetens

08-506 112 06 robert.wennberg@far.se