Ledningsgrupp

FAR:s ledningsgrupp består av generalsekreterare/VD samt chefer för Medlem, Kompetens, Kommunikation,  Ekonomi och IT, Human Resources samt Chefsjurist.

Karin Apelman

Generalsekreterare och VD

Karin Apelman

Generalsekreterare och VD

08 506 112 00 karin.apelman@far.se
Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 12 therese.andersson@far.se
Annelie Dahlqvist

Vice VD

Annelie Dahlqvist

Vice vd

08-506 112 03 annelie.dahlqvist@far.se
Annica Gerentz

Kommunkationschef

Annica Gerentz

Kommunikationschef

076-789 54 01 annica.gerentz@far.se
Maria Lantz

Chefsjurist

Maria Lantz

Chefsjurist

08-506 112 37 maria.lantz@far.se
Maria Elg

Human Resources

Maria Elg

Human Resources

08-402 75 21 maria.elg@far.se
Helena Tjärnström

Stabschef

Helena Tjärnström

Stabschef

08-506 112 17 helena.tjarnstrom@far.se
Robert Wennberg

Produktchef

Robert Wennberg

Produktchef

08-506 112 06 robert.wennberg@far.se