Styrelse

Styrelsen utser generalsekreterare tillika VD. Styrelsen utser ett arbetsutskott som svarar för övergripande planering och förbereder styrelsens sammanträden. I arbetsutskottet ingår ordföranden, de båda vice ordförandena och generalsekreteraren.

Åsa Lundvall

Ordförande

Åsa Lundvall

EY

Hans Warén

Förste vice ordförande

Hans Warén

Deloitte

Mikael Ernström

Andre vice ordförande

Mikael Ernström

Ernströms Revisionsbyrå

Dan Beitner

Ledamot

Dan Beitner

KPMG

Ledamot

Kajsa Boqvist

PwC

Helena Dale

Ledamot

Helena Dale

Balansen HB

Peter Ekberg

Ledamot

Peter Ekberg

Deloitte AB

Micael Engström

Ledamot

Micael Engström

EY

Anna Johnson

Ledamot

Anna Johnson

Grant Thornton

Helena Kaiser de Carolis

Ledamot

Helena Kaiser de Carolis

PwC

Malin Nilsson

Ledamot

Malin Nilsson

BDO Mälardalen AB

Ledamot

Nicklas Bohman

Aspia

Anna Nilsson

Ledamot

Anna Nilsson

Grant Thornton

Ledamot

Erik Emilsson

Revideco

Ledamot

Tina Zetterlund

KPMG