Styrelse

Styrelsen utser generalsekreterare tillika VD. Styrelsen utser ett arbetsutskott som svarar för övergripande planering och förbereder styrelsens sammanträden. I arbetsutskottet ingår ordföranden, de båda vice ordförandena och generalsekreteraren.

FAR:s styrelse från 17 september 2020.

Åsa Lundvall

Ordförande

Åsa Lundvall

EY

Mikael Ernström

Andra vice ordförande

Mikael Ernström

Ernströms Revisionsbyrå

Patrik Anderbro

Ledamot

Patrik Anderbro

KPMG AB

Ledamot

Kajsa Boqvist

PwC

Helena Dale

Ledamot

Helena Dale

Balansen HB

Peter Ekberg

Ledamot

Peter Ekberg

Deloitte AB

Anna Johnson

Ledamot

Anna Johnson

Grant Thornton

Malin Nilsson

Ledamot

Malin Nilsson

BDO Mälardalen AB

Anna Nilsson

Ledamot

Anna Nilsson

Grant Thornton

Marianne Sandén Ljungberg

Ledamot

Marianne Sandén-Ljungberg

Mazars Set