Styrelse

FAR:s styrelse består av femton ledamöter som representerar medlemsföretagen. Styrelsen utser generalsekreterare tillika VD, vilken också ingår i styrelsen.

FAR:s ordförande väljs på två år.

Styrelsens arbetsutskott svarar för övergripande planering och förbereder styrelsens sammanträden. I arbetsutskottet ingår ordföranden, de båda vice ordförandena och generalsekreteraren.

Ordförande

Hans Warén

Deloitte

Förste vice ordförande

Tina Zetterlund

KPMG

Andre vice ordförande

Erik Emilsson

Revideco

Ledamot

Rickard Andersson

EY

Ledamot

Dan Beitner

KPMG

Ledamot

Nicklas Bohman

Aspia

Helena Dale

Ledamot

Helena Dale

Balansen HB

Ledamot

Håkan Danmyr

PwC

Micael Engström

Ledamot

Micael Engström

EY

Ledamot

Sofia Gustafsson

RevisorsCentrum i Skövde

Anna Johnson

Ledamot

Anna Johnson

Grant Thornton

Helena Kaiser de Carolis

Ledamot

Helena Kaiser de Carolis

PwC

Malin Nilsson

Ledamot

Malin Nilsson

BDO Mälardalen AB

Ledamot

Anneli Pihl

Deloitte

Ledamot

Karin Westerlund

Mazars