Medlemsförmåner

Som medlem i FAR får du tillgång till ett varumärke som står för trovärdighet, resurser och internationellt erkännande. Vi bedriver ett kontinuerligt lobby- och remissarbete för att tillvarata dina intressen.

Som ordinarie medlem har du tillgång till förmånliga gruppförsäkringar, däribland en som uppfyller lagkravet på ansvarsförsäkring. Dessutom får du tillgång till kostnadsfri rådgivning.

Andra fördelar med ordinarie medlemskap:

Medlemsförmåner för övriga medlemskap: basmedlemskap och studentmedlemskap.