Qnister GDPR

Med Qnister GDPR blir hanteringen av personuppgifter enkel att administrera och samtidigt uppfylla gällande lagkrav. Som FAR-medlem kan du ta del av ett förmånligt erbjudande.

Qnister GDPR är molntjänsten som guidar dig genom dataskyddsförordningen och samtidigt ser till att samla all relaterad information på ett ställe. Det ger ett strukturerat sätt att arbeta med rutiner, dokumentation och uppföljning av ert dataskydd och ni får samtidigt en naturlig kontakt för GDPR-frågor.

Tydligt och vägledande

 • Svara på frågor och få rekommendationer anpassade efter er verksamhet
 • Arbeta strukturerat med checklistor
 • Använd våra färdiga mallar och avtal

Uppfyller lagkraven

 • Systemet skapar det register som krävs enligt GDPR-förordningen
 • Systemet visar vilken dokumentation du måste upprätta
 • Utvecklat av bolagsjurister med stor erfarenhet av GDPR-frågor

Effektivt och säkert

 • Lagring av information i Sverige
 • Dataredundans i Glesys svenska datahallar
 • Behörighetsstyrning med roller och rättigheter

Som FAR-medlem får du:

 • GDPR Registrera och hantera mini med 50 procent rabatt på startskostnaden. I startkostnaden ingår en timmes juridisk rådgivning. (Ordinarie pris 395 kr/mån respektive 4 995 kr)
 • GDPR Registrera och hantera default, 50 procent rabatt på startkostnaden. I startkostnaden ingår en timmes juridisk rådgivning. (Ordinarie pris 795 kr/mån respektive 9 995 kr)
 • Webbaserad grundkurs i GDPR med 50 procent rabatt per e-learning. (Ordinarie pris 995 kr)
 • GDPR-konsultation för 2 295 kr/h (ordinarie pris 2 495 kr/h). Vi kan hjälpa er med punktinsatser, men även med nulägesanalys, revision med åtgärdsförslag och projektplan.
 • Vi erbjuder även ett förmånligt pris på vår tjänst Dataskyddsombud som tjänst. Kontakta oss för en anpassad offert.

Varmt välkommen att kontakta oss för att boka demo av verktyget.

Kontakta Qnister
info@qnister.com
036-330 07 30

Texten ovan är företagets beskrivning. FAR kan inte garantera, och ansvarar inte för, att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.