Byråstöd med flexibel tidredovisning – Blikk Byrå

Med hjälp av det molnbaserade byråstödet Blikk Byrå kan du minska administrationen och digitalisera verksamheten. Som ordinarie FAR-medlem får du 30 procent rabatt på licenskostnaderna.

I Blikk Byrå kan du bland annat hantera alla dina uppdrag, uppgifter, tidredovisning, kvitton, faktura- och löneunderlag. Du kan dessutom underlätta samarbetet med dina kunder genom att hantera deras kvitton och löneunderlag, samt dela gemensamma dokument i kundportalen.  

Funktioner i Blikk Byrå:

 • Smidig tidredovisning på artiklar, aktiviteter och uppdrag t.ex. löpande, fastpris och avtalsfakturering
 • Förenkla kvittohanteringen
 • Exportera kompletta lönefiler för import till lönesystemet
 • Skicka färdiga fakturaunderlag till ekonomisystemet
 • Jobba med projekt, återkommande uppgifter och checklistor
 • Analysverktyg och rapporter
 • Kundvård med CRM
 • Avtalshantering med e-signering via Scrive och BankID
 • Samarbeta med dina kunder i kundportalen, här kan du bland annat hantera deras kvitton, exportera löneunderlag samt dela gemensamma dokument och filer
 • Resursplanering (planerad 2020)
 • Bevakningslistor och återkommande uppgifter (planerad 2020)
 • Gemensam dokumentyta för dig och dina kunder (planerad 2020)
 • Anståndslistor (planerad 2020)

Kontakta Blikk om du har frågor:
Rickard Palo, partneransvarig
070-29 453 33
rickard.palo@blikk.se

Läs mer om tjänsten på Blikk Byrå.

Texten ovan är företagets beskrivning, FAR kan inte garantera och ansvarar inte för att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.