Ta kontroll över företagets svagaste länk – cyberförsäkring för medlemmar i FAR

Antalet cyberangrepp ökar och blir samtidigt mer sofistikerade. Det är inte bara stora företag som drabbas, utan även mindre företag är i riskzonen. Mer än 90 procent av alla företag har någon gång råkat ut för ett cyberangrepp som orsakat ett dataintrång.

Cyberangrepp mot företag syftar till att skada, störa eller överbelasta datasystem. Attackerna kan handla om allt från att få tag i känsliga uppgifter till utpressning. Data kan raderas på nolltid, innan man ens förstår att man har drabbats av en attack. För tjänsteföretag, exempelvis revisions- och redovisningsbyråer, kan situationen snabbt bli akut om kunddata plötsligt raderas.

En annan vanlig följd av cyberangrepp är att datasystem ligger nere och företag därför inte kan bedriva sin verksamhet, vilket kan leda till avbrott. Många företag saknar ofta den beredskap som krävs för att hantera ett allvarligt angrepp. När ett företag drabbas är det av största vikt att snabbt utreda, reparera och återställa datasystem för att minimera oönskade följder.

Skydda företaget med hjälp av en cyberförsäkring

Som medlem i FAR har ni möjlighet att teckna en cyberförsäkring för ert företag. Den hjälper er på flera sätt:

  1. Hjälp mot både externa angrepp och interna incidenter – Försäkringen täcker utöver externa angrepp även oavsiktliga incidenter i företagets datamiljö. Om till exempel en nyinstallerad programvara är felaktig och orsakar ett systemhaveri kan företaget få hjälp via försäkringen att utreda orsak, återställa system och ersätta eventuella avbrott i verksamheten.
  2. Incidentberedskap dygnet runt, året runt – Om ni upptäcker att företaget drabbats av ett cyberangrepp kan ni ringa direkt till en jourtelefon där TrueSec besvarar ert samtal och hjälper er vidare, oavsett tid på dygnet eller året.
  3. Lokal expertkunskap – Varje skada är unik och kräver olika insatser. Med FAR:s cyberförsäkring hanteras skadan av RiskPoint och deras tillgång till experter inom flera olika kompetensområden.

Exempel på hjälp vid angrepp och incidenter

Revisionsbyrå blir utsatt för ransomware-angrepp
Revisorn Anna råkar klicka på ett dokument som innehåller skadlig kod. Trots att revisionsbyrån har antivirusskydd kan koden infektera datorn. Koden sprider sig, och efter bara några minuter har alla dokument på firman infekterats. Infektionen vilar i två veckor utan att det märks. En morgon när revisorerna och redovisningskonsulterna slår på sina datorer möts de av ett meddelande som säger att deras information har krypterats och att de behöver betala en lösensumma i en virtuell valuta.

Lösning: Eftersom revisionsbyrån har en cyberförsäkring kontaktar de skadejouren hos TrueSec som utreder omfattningen och försöker att återställa informationen. Den information som inte kan återskapas tekniskt måste återskapas manuellt. Försäkringen ersätter återskapandekostnader och inkomstbortfall under den tid som revisionsbyrån inte kan arbeta.

Spridning av känsliga personuppgifter efter öppning av fel e-post
Peter på HR-avdelningen får ett mejl från en avsändare som utger sig för att vara hans kollega. I mejlet finns den bilaga, som han uppmanas att titta på. Peter öppnar bilagan och svarar på mejlet. Utan att han har märkt något har en programvara installerats i datorn och en hacker får åtkomst till känsliga personuppgifter tillhörande byråns kunder, som sedan sprids på en hemsida.

Lösning: Via cyberförsäkringen får företaget tillgång till juridiskt bistånd samt en PR-expert som ser över eventuell påverkan på varumärket på grund av händelsen. Försäkringen kan även ersätta kostnader för att meddela personer som drabbats av att deras uppgifter läckt ut.

Vill du läsa mer om cyberförsäkringen hittar du ytterligare information i broschyren FAR cyberförsäkring (pdf).

Gör en intresseanmälan

Om du vill bli kontaktad av FAR:s Försäkringsservice hos Willis Towers Watson för rådgivning och prisuppgifter för cyberförsäkringen kan du ange dina kontaktuppgifter här:

Kontakt

Vill du i stället ringa eller skicka e-post när det passar dig är du välkommen att kontakta Willis Towers Watson på farforsakring@willis.com eller på 08–587 095 87.

Distribution av cyberförsäkringen

Cyberförsäkringen distribueras och administreras av försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB. Försäkringsgivare är RiskPoint.