Ett verktyg för penningtvättskontroller, KYC och riskbedömningar enligt Penningtvättslagen

Det digitala verktyget ger dig som revisor eller redovisningskonsult möjlighet att effektivt och enkelt fullgöra dina skyldigheter enligt Penningtvättslagen, PTL, och följa FAR:s och Revisorsinspektionens vägledningar och krav.

Due PTL Rådgivare är anpassat för revisorer och redovisningskonsulter, framtaget av erfarna och specialiserade jurister och används av flera hundra byråer med tusentals användare.

Penningtvättskontroller (inklusive KYC) och riskbedömningar av kunder och uppdrag genomförs i ett digitalt flöde om åtta enkla steg. Verktyget är integrerat med alla relevanta externa källor från hela världen. Du identifierar sömlöst till exempel bolag, huvudman/alternativ huvudman och söker i internationella sanktionslistor, lista över högriskländer, Corruption Perceptions Index (CPI) och i PEP-register.

Du får också tillgång till grundinformation om respektive bolag, till exempel namn, organisationsnummer, adress, land, firmateckning, verksamhetsbeskrivning, omsättning och balansomslutning, SNI-koder, koncernstruktur och styrelse.

Verktyget innehåller dessutom smidiga funktioner för att till exempel identifiera kunderna via BankID och för att digitalt signera exempelvis uppdragsavtal med hjälp av BankID. Allt ingår i den fasta årsavgiften.

I regel tar en penningtvättskontroll med Due PTL Rådgivare, inklusive riskbedömning, inte mer än några minuter. Mer komplexa kontroller kan förstås ta längre tid.

Hela processen dokumenteras i en rapport som enkelt sparas ner i din byrås ärende- och dokumenthanteringssystem. Informationen kan även flödas över till ERP-/affärssystem genom enkel integration via APIer.

Ditt medlemskap hos FAR ger dig ett förmånligt erbjudande:

  • 20 procent på den årliga licensavgiften för alla medarbetare år 1
  • Grundläggande utbildning i penningtvätt för samtliga medarbetare i samband med lansering
  • Fri support under hela avtalstiden

Välkommen att kontakta oss för demo och prisuppgift.

Petter Flink, CEO, petter.flink@duecompliance.se, 072-733 47 55
Uzair Ukani, CSO, uzair.ukani@duecompliance.se, 070-767 97 62

Du kan också läsa mer om verktyget på duecompliance.se

Texten ovan är företagets beskrivning. FAR kan inte garantera, och ansvarar inte för, att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.