Heltäckande digitalt verktyg för penningtvättskontroller och riskbedömningar för revisorer och redovisningskonsulter

Du får stöd för att på ett effektivt och enkelt sätt fullgöra dina lagliga skyldigheter enligt PTL och följer FAR:s och Revisorsinspektionens vägledningar och krav.

Due PTL Rådgivare är skräddarsytt för revisorer och redovisningskonsulter.

Du får stöd för att på ett effektivt och enkelt sätt fullgöra dina lagliga skyldigheter enligt PTL och följer FAR:s och Revisorsinspektionens vägledningar och krav. Verktyget är framtaget av erfarna jurister i nära samarbete med flera byråer som varit med och gett sina önskemål och testat ut tjänsten

Du gör dina penningtvättskontroller (inkl. KYC) och riskbedömningar av kunder och uppdrag i ett helt digitalt flöde om 8 enkla steg. Verktyget är integrerat med alla nödvändiga externa källor från hela världen och man identifierar sömlöst t ex bolag, huvudman/alternativ huvudman och söker i internationella sanktionslistor, lista över högriskländer, Corruption Perceptions Index (CPI) och PEP-register.

Du får även grundinformation om respektive bolag, t.ex. namn, organisationsnummer, adress, land, firmateckning, verksamhetsbeskrivning, omsättning och balansomslutning, SNI- koder, koncernstruktur och styrelse.

Uppgifter om nordiska bolag hämtar vi från specifika nationella källor i respektive land. Avseende uppgifter från övriga världen har vi tillsammans med vår samarbetspartner Bisnode/Dun & Bradstreet integrerat deras världstäckande databaser i Due PTL Rådgivare och du får tillgång till alla nödvändiga uppgifter om cirka 330 miljoner bolag från hela världen.

I regel tar en penningtvättskontroll inkl. riskbedömning inte mer än några minuter, mer komplexa kontroller kan förstås ta längre tid.

Hela processen dokumenteras i en rapport som enkelt sparas ner i ert ärende- och dokumenthanteringssystem och informationen kan flödas över till ert ERP-/affärssystem genom en enkel integration via våra moderna APIer.

Genom ditt medlemskap hos FAR har du ett förmånligt erbjudande:

  • 20% på den årliga licensavgiften alla medarbetare år 1
  • Grundläggande utbildning i penningtvätt för samtliga medarbetare i samband med lansering
  • Fri support hela avtalstiden

Välkommen att kontakta oss för demo och prisuppgift.

Petter Flink, CEO, petter.flink@duecompliance.se, 072-7334755
Milan Vujic, CTO, milan.vujic@duecompliance.se, 072-382 01 99

Du kan läsa mer om verktyget på duecompliance.se

 

Texten ovan är företagets beskrivning, FAR kan inte garantera och ansvarar inte för att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.