Säker fildelning – Hyker Konfident

Som ordinarie FAR-medlem får du ett särskilt erbjudande på Hykers applikation Konfident, ett digitalt verktyg som hjälper dig att säkert och enkelt kommunicera med och dela material med dina kunder.

Applikationen Konfident erbjuder fildelning och kommunikation på ett enkelt sätt utan att behöva ladda ner plugins och funkar på alla plattformar.

Många byråer oavsett storlek har ett stort fokus på att kunna erbjuda en mer digital kunddialog. För att det ska fungera behövs en säker arbetsyta så att kunder och revisorer/redovisningsbyråer enkelt och säkert kan dela och ta emot dokument. Dialogen effektiviseras genom att chatt knyts ihop med delat material, spara tid och få dessutom ett stöd för GDPR-efterlevnad.

Enklare

 • Inga program behöver laddas ner
 • Minimal tid för att komma igång

Säkrare

 • Bygger på avancerad krypteringsteknologi (finns där men märks knappast)
 • Filerna är säkra, ingen obehörig, inte ens Hykers personal kan läsa den
 • Kan användas ihop med BankID
 • Alla transaktioner sparas för att ge en full historik

Effektivare

 • Möjliggör en digital kommunikation
 • Filer kan skickas åt båda hållen
 • Enkel chattfunktion för att minska mail och telefontrafik
 • Ordning och reda i kunddokumenten

Medlemserbjudande

 • Särskild prislista med minst 50 % rabatt på standardpriser
 • Gratis branding med er logga vid 12-månaders avtal (värde 10 000 kr)
 • Hjälp och utbildning vid uppstart

Beställning och mer information
Du kan läsa mer om tjänsten hos Hyker och kontakta gärna Frederik Sahlin på 0701-477 370, frederik.sahlin@hyker.io för mer information.

Texten ovan är företagets beskrivning, FAR kan inte garantera och ansvarar inte för att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.