Säker fildelning – Hyker Konfident

Som ordinarie FAR-medlem får du ett särskilt erbjudande på Hykers tjänst Konfident, ett digitalt verktyg som hjälper dig att säkert och enkelt kommunicera med och dela material med dina kunder.

Tjänsten Konfident erbjuder fildelning och kommunikation på ett enkelt sätt utan att behöva ladda ner några program eller installera något och funkar på alla plattformar.

Många byråer oavsett storlek har ett stort fokus på att kunna erbjuda en mer digital kunddialog. För att det ska fungera behövs en säker arbetsyta så att kunder och revisorer/redovisningsbyråer enkelt och säkert kan dela och ta emot dokument. Dialogen effektiviseras genom att chatta knyts ihop med delat material, spara tid och få dessutom ett stöd för GDPR-efterlevnad.

Enklare

 • Inga program behöver laddas ner eller installeras
 • Minimal tid för att komma igång (cirka fem minuter)

Säkrare

 • Bygger på avancerad krypteringsteknologi (finns där men märks inte)
 • Filerna är säkra, ingen obehörig, inte ens Hykers personal kan läsa dom
 • Används med fördel tillsammans med BankID
 • Alla transaktioner sparas för att ge en full historik

Effektivare

 • Möjliggör digital kommunikation
 • Filer kan skickas åt båda hållen
 • Enkel chattfunktion för att minska mail och telefontrafik
 • Ordning och reda i kunddokumenten

Medlemserbjudande

 • Särskild prislista med minst 50 procent rabatt på ordinarie priser
 • Gratis branding med er logga vid 12-månaders avtal (värde 10 000 kr)
 • Hjälp och utbildning vid uppstart

Beställning och mer information
Du kan läsa mer om tjänsten hos  Hyker  och kontakta gärna Adam Forsal på 076-4954936 eller Adam@hyker.io för mer information.

Texten ovan är företagets beskrivning. FAR kan inte garantera, och ansvarar inte för, att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.