Medlemsrådgivningen

Medlemsrådgivningen har semesterstängt veckorna 29-31. Behöver du komma i kontakt med rådgivningen innan semestern måste du skicka in din fråga senast den 11 juli. Frågor som kommer in under veckorna 29-31 kommer at hanteras efter semestern.

FAR:s medlemsrådgivning är endast ett stöd i din yrkesutövning, det är alltid är du själv som måste fatta beslut i den aktuella frågan.

För ordinarie medlem är rådgivningen kostnadsfri och är du basmedlem betalar du en tilläggsavgift för att kunna ta del av medlemsförmånen.

Frågorna till medlemsrådgivningen kan gälla redovisning, revision, lön, juridik och yrkesetik. Det kan också vara frågor kring din yrkesroll och tillämpning av Reko.

Skatte- och momsfrågor omfattas inte av rådgivningen. Rådgivarna har inte heller möjlighet att besvara frågor som är väldigt komplexa och/eller kräver särskild utredning och uppföljning.

Så här ser processen ut

Du behöver vara inloggad på far.se för att kunna ställa dina frågor via ärendeformuläret nedan. Varje fråga blir ett ärende.

 1. Ange ärendetyp

  Bolagsrätt  

  till exempel associationsrätt, förbjudet lån, värdeöverföringar och försäkring 

   

  Revision, exklusive skatt-och momsfrågor

  till exempel revisionsmetodik, revisionsberättelse, frågor avseende översiktlig granskning, kontrollbalansräkning eller frågor som rör andra uppdrag än revisionsuppdrag, som intyg  

   

  Redovisning, exklusive skatt- och momsfrågor

  till exempel bokföring och BFL, redovisning inklusive upprättande av årsredovisning och årsbokslut


  Lön
  till exempel lönehantering och relaterade lagar exempelvis semesterlagen, föräldraledighetslagen.

   

  Hållbarhet 

  till exempel hållbarhetsrapportering eller hållbarhetsgranskning.

   

  Yrkesetik
  till exempel revisorns förtida avgång, oberoende och jäv, rapportering och anmälan vid misstanke om brott.

  Övrigt
  till exempel, kvalitetsfrågor inklusive ISQM och Reko, penningtvätt, uppdragsbrev och allmänna villkor.

 2. Ange regelverk, till exempel K3
 3. Definiera ett ämne, det blir ärendets "rubrik" 
 4. Beskriv frågeställningen
 5. Komplettera med ett förslag på svar

Ärendet registreras i FAR:s ärendesystem, så att rådgivaren kan förbereda sig innan han eller hon återkopplar. Ju mer genomtänkt frågeställningen är och ju mer information som ges i ärendet, desto större är möjligheten att ge ett bra svar.

Alla frågor behandlas fortlöpande med målsättningen att du ska få en återkoppling inom 48 timmar, oftast genom att du blir uppringd.

Antalet inkommande ärenden och komplexiteten i dem varierar stort och tidvis är bemanningen på medlemsrådgivningen begränsad. Det innebär att svarstiden ibland kan bli något längre 48 timmar, så tänk på att om möjligt ställa din fråga i god tid innan du behöver ett svar.

FAR:s rådgivare är

 • Birgitta Åhlander, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR
 • Björn Irle, auktoriserad revisor
 • Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR
 • Emelie Hansson Auktoriserad Lönekonsult FAR
 • Frida Nygren, auktoriserad revisor
 • Marie Johansson, auktoriserad revisor
 • Pernilla Thelin, föreningsjurist
 • Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor och hållbarhetsspecialist
 • Yvonne Wingqvist, bolagsjurist