Medlemsrådgivningen

Som ordinarie medlem kan du kostnadsfritt ställa frågor till FAR:s medlemsrådgivning. Som basmedlem kan du betala en extra avgift för att ta del av medlemsförmånen.

FAR:s medlemsrådgivning är ett stöd som underlättar för dig i din yrkesutövning, men det är alltid du som måste fatta beslut i den aktuella frågan. Frågorna kan gälla redovisning, revision och juridik. Det kan också vara frågor kring din yrkesroll och tillämpning av Reko. Ett undantag är skatte- och momsfrågor, som inte omfattas av rådgivningen. Frågor som är väldigt komplexa och/eller omfattande och som kräver särskild planering, utredning och uppföljning har rådgivarna inte heller möjlighet att besvara.

Så här ser processen ut

Du ställer dina frågor via ett särskilt ärendeformulär

 • Du börjar med att ange vilken ärendetyp det är, t.ex. Redovisning
 • Du fortsätter med att ange Regelverk, t.ex. K3
 • Sedan skriver du ett ämne, som fungerar som en rubrik på ärendet
 • Beskriv sedan din frågeställning
 • Komplettera även med ett förslag på svar

Ärendet kommer in i vårt ärendesystem och rådgivaren får möjlighet att förbereda sig innan han eller hon återkopplar. Ju mer genomtänkt frågeställningen är och ju mer information som ges i ärendet, desto större är möjligheten att ge ett bra svar.

Alla frågor behandlas fortlöpande och vår målsättning är att du ska få en återkoppling inom 24 timmar, vilket normalt sker genom att du blir uppringd. Beroende på att bemanningen på medlemsrådgivningen tidvis är begränsad samt att antalet inkommande ärenden och komplexiteten i dem varierar kraftigt, kan svarstiden ibland bli något längre. Tänk därför på att ställa din fråga i god tid innan du behöver ett svar.

FAR:s rådgivare är

 • Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR
 • Lars Egenäs, revisionsspecialist
 • Maria Lantz, föreningsjurist
 • Birgitta Åhlander, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR
 • Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor
 • Björn Irle, auktoriserad revisor
 • Maria Bengtson, föreningsjurist