Verktyg för kundutvärdering för revisions- och redovisningsbyråer - CRM by wesoft

Med CRM by wesoft får du ett branschanpassat digitalt verktyg för utvärdering av nya och befintliga kunder. Verktyget hjälper dig bland annat att uppfylla kraven i ISA och Penningtvättslagen. 

Verktyget, som hanterar både leads och befintliga kunder, ger dig: 

  • Information om företaget och företrädare
  • KYC inklusive ID, verklig huvudman, PEP och sanktionslistekontroll samt inhämtande av aktiebok/ägarinformation
  • Oberoendeanalys
  • Kund- och uppdragsbedömning
  • Riskprofilering och riskanpassade checklistor för utvärdering av KYC och skärpta åtgärder som kan behöva göras utifrån Penningtvättslagen
  • Signering av avtal, mejla avtalet direkt för digital signering med eller utan BankID

När en ny kund registreras sparas informationen i verktyget och du kan snabbt och enkelt uppdatera din utvärdering när det är dags för årsrullning. När utvärderingen är klar sparas dokumentationen automatiskt.

Du kan också använda CRM by wesoft i säljarbetet. Dina leads registreras manuellt eller importeras automatiskt från formulär på byråns webbplats. Information om kunden hämtas sedan automatiskt med ett knapptryck, verktyget ger dig kontroll över leads och skickar påminnelser. 

CRM by wesoft ersätter separata checklistor och program för sälj, KYC eller digital signering. Programmet är molnbaserat och har API för möjlighet att integrera med andra system.

Erbjudandet i sin helhet:

  • 20 procent rabatt på licensavgiften så länge ni är medlemmar i FAR
  • 50 procent rabatt på eventuell rådgivning kring kvalitetsrutiner som ISQM1 och penningtvättspolicy
  • Gratis utbildning i systemet för all personal och särskild utbildning för byråns interna programadministratör

Besök wesofts webbplats för mer information, eller kontakta Henrik Ahnkron, henrik.ahnkron@wesoft.se, telefon 010-410 29 48.

Texten ovan är företagets beskrivning. FAR kan inte garantera, och ansvarar inte för, att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.