Stöd för hållbarhetsrapportering med Stratsys

Stratsys är ett SaaS-bolag som i över 20 år försett organisationer med produkter för ett systematiskt arbetssätt, förbättrad effektivitet, handling och uppföljning. Bolaget erbjuder en plattform som effektiviserar kontroll-, kvalitets- och ledningsprocesser för organisationer med komplexa strukturer eller regulatoriska krav.

Hållbarhetsprodukten ger stöd för hållbarhetsrapportering och du kan följa arbetet utifrån flera hållbarhetsramverk:

  • Flexibel funktionalitet för att hantera och samla ramverk som GRI, GHG protocol, TCFD och Globala målen på en plats
  • Utvecklas löpande för att möta nya lagkrav inom hållbarhetsområdet
  • Stöd för att göra klimatberäkningar med Stratsys inbyggda emissionsfaktorkatalog

Hållbarhetsproduktens gränssnitt är tydligt och översiktligt.

Hållbarhetsprodukten visualiserar hållbarhetsarbetet med tydliga kopplingar mellan strategi, mål, nyckeltal och aktiviteter. Genom en kraftfull rapportgenerator uppdateras arbetet i realtid och lägger grunden för en hållbarhetsrapport. Hållbarhetsarbetet kan även integreras med andra produkter på Stratsys plattform, som till exempel affärsplanen eller organisationens risk- och kontrollarbete. Kort och gott skapar produkten förutsättningar för ett mer proaktivt beslutsfattande inom hållbarhetsområdet.

Erbjudandet i sin helhet:

30% rabatt på produktlicens inklusive:

  • Upp till 10 användare
  • Konfigurering/anpassning av produkten
  • Digital onboarding för användare (e-learning)

Besök Stratsys webbplats för mer information eller kontakta André Andersson, andre.andersson@stratsys.se eller tel. 0704- 29 34 32.

Texten ovan är företagets beskrivning. FAR kan inte garantera, och ansvarar inte för, att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.