Elektronisk signering – Verified

Som ordinarie medlem får du förmånliga rabatter på Verifieds tjänster inom elektronisk signering.

Fler än 400 redovisnings- och revisionsbyråer använder tjänsten dagligen för att skicka, godkänna och signera olika typer av dokument helt digitalt.

Exempel på handlingar som byråer använder Verified för är

  • Uppdragsbrev
  • Kundkännedom (KYC-formulär)
  • Årsredovisningar
  • Uttalanden
  • Protokoll
  • Lönespecifikationer

Som medlem får man tillgång till färdiga mallar i systemet som innebär att byrån kan hantera ID-kontrollen, kundkännedom (inkl. riskbedömning) och avtalssignering i ett och samma flöde, helt i enlighet med Penningtvättslagen.

Läs mer om abonnemangsformer

Mer information om tjänsten på Verifieds webbplats.

Ludvig Grimlund, VD på Win Win Ekonomi, Årets framtidsbyrå 2020

Genom Verifieds signeringsverktyg har vi kunnat effektivisera vår process för avtalsskrivande med våra nya och gamla kunder, vilket har varit helt avgörande i vår starka tillväxt. Att verktyget dessutom hjälper oss att uppfylla de krav som finns utifrån FAR:s riktlinjer kring avtal, gör att kvaliteten på vår verksamhet höjs rejält. Numera signerar vi i stort sett alla våra avtal i Verified och hoppas att fler följer efter!

Texten ovan är företagets beskrivning. FAR kan inte garantera, och ansvarar inte för, att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.