Elektronisk signering – Verified

Som ordinarie medlem får du förmånliga rabatter på tjänsterna från Verified, en tjänst som används för elektronisk signering av dokument.

Med hjälp av Verified kan du få en elektronisk signering för dina dokument. Tjänsten är användbar för exempelvis uppdragsbrev, årsredovisningar, lagerintyg och uttalande från företagsledning.

Några av de omedelbara fördelarna med elektronisk signering är kortare ledtider och högre säkerhet. Det är enkelt att starta nya signeringsprocesser och som användare har du full översikt på pågående ärenden. Den mottagande parten väljer själv om denne ska signera i mobilen, på datorn eller surfplattan. Elektronisk identifiering sker genom nyttjande av BankID.
 
Läs mer om tjänsten på Verifieds webbplats.

Verified

Texten ovan är företagets beskrivning, FAR kan inte garantera och ansvarar inte för att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.