Digital Hantering & Signering – Penneo

Som FAR-medlem får du 20% rabatt på Penneos tjänster.

Penneo är en ledande tjänst för att effektivisera de klientnära processerna kring årsredovisningar, uppdragsavtal, KYC/AML med mera, allt utvecklat för er inom revision och redovisning.

Med Penneo kan ni få årsredovisningen med tillhörande dokument automatiskt hanterad och digitalt signerad i rätt ordning och öka er effektivitet och compliance.

Detta är något mer än 800 byråer gör idag och i snitt sparar en timme per dokument.


För revision och redovisning krävs högsta säkerhet och Penneo är som enda signeringslösning certifierad enligt ISAE-3000 av KPMG. Då vår lösning även överensstämmer med regulationer såsom GDPR, eIDAS och AML kan ni vara trygga med att använda oss.

För er som använder Wolters Kluwers Byrå-program finns det även en direkt integration dit, vilket gör det ännu enklare att hantera och signera dokumenten.

Varmt välkommen att testa Penneo gratis eller kontakta Penneo via uppgifterna nedan.

Conny Andersen
coa@penneo.com
040 - 606 08 41 

Fredrik Åborg, Auktoriserad revisor, MT Revision AB

Vi på MT Revision skickar i nuläget uppdragsbrev, olika avtal, uttalanden från företagsledningen och årsredovisningar från Penneo. Vi har det integrerat mot Wolters Kluwer och på så sätt kan respektive medarbetare få alla dokument samlade i sin egen Wolters Kluwer klienthanterare efter påskrift av kund. Numera hanterar vi även KYC/Kundkännedomsprocessen via Penneo. Detta sparar oss mycket tid som kan användas till mer kvalificerat arbete.

Texten ovan är företagets beskrivning. FAR kan inte garantera, och ansvarar inte för, att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.