BAS-bulletinen

Som FAR-medlem har du möjlighet att läsa senaste numret av BAS-Bulletinen utan kostnad.

BAS-Bulletinen ges ut av BAS-intressenternas förening, vars medlemmar företräder branschen, intresseföreningar och statliga myndigheter.

BAS-Bulletinen behandlar aktuella frågor inom redovisning och skatt och utkommer fyra gånger per år.

Logga in som FAR-medlem för att hämta Bulletinen nummer 3 2023. Efter inloggning visas en länk och du kan ladda ner Bulletinen som PDF.