En enklare, säkrare och effektivare utläggshantering

Findity hjälper dig att digitalisera utläggshanteringen, så att du sparar både tid och resurser genom att effektivisera arbetet. 

Findity är specialist på utläggshantering med fullt fokus på att göra processen så enkel och trygg som möjligt. Genom partnerskap och integrationer med marknadens ledande ekonomisystem, lönehanteringssystem och kortutgivare erbjuder Findity en sömlös digital utläggshantering som effektiviserar både konsulten, kundens och den anställdes vardag.

Låt utläggshanteringen ske per automatik utifrån dina kriterier eller skapa en godkännandestruktur som passar organisationen. Säg hej då till skrynkliga kvitton, pappershögar och missade utbetalningar och fokusera i stället på det som är viktigt! 

Medlemserbjudande

15 procent rabatt på Finditys licenskostnader 
50 procent rabatt på uppstartskostnaden  

Finditys verktyg hanterar alla typer av utlägg

  • Papperskvitton 
  • Digitala kvitton 
  • Traktamente 
  • Representation 
  • Milersättning
  • Elektronisk körjournal
  • Företagskort
  • Privata kort 

Läs mer om Findity och dess integrationer på Finditys webbplats.
 
Har du frågor kring tjänsten eller vill veta mer om Findity, hör av dig till Jennifer på telefon 079 332 37 52.

Texten ovan är företagets beskrivning. FAR kan inte garantera, och ansvarar inte för, att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.