Hantering av leasingavtal – Leasify

Som ordinarie medlem får du förmånliga rabatter på tjänster som Leasify erbjuder. Med hjälp av Leasify kan ett företag få fullständig kontroll och analys på sina befintliga hyres- och leasingavtal.

Utöver att få fullständig kontroll och analys på befintliga hyres- och leasingavtal ges möjlighet att göra upphandlingar via sajten. Leasify erbjuder även systematiserade och digitala bokföringsrapporter för IFRS 16 och K3.

Smarta avtalspärmen

Leasifys smarta avtalspärm samlar leasing- och hyresavtal på ett ställe och ger en tydlig uppsikt över företagets samlade avtal, oberoende avdelning, produkt eller tjänst. Leasify tar även fram en kostnadsanalys över nuläget för företagets samtliga leasing- och hyresavtal.

Smarta upphandlingar

Leasifys smarta upphandlingar ger dig som företag möjligheten att få en extra kompetens och stöttning vid nästa upphandling. Med över 50 auktoriserade leverantörer tar ni del av marknadens vassaste offerter.

Smarta bokföringsrapporter – IFRS 16 och K3

Med Leasifys tjänst skapas digitala rapporter för IFRS 16 och K3 då underlagen för redovisning tas fram på ett enkelt sätt. Så här skapas rapporterna, se filmen.

Som FAR-medlem får du:

  • 30 % rabatt på IFRS 16 och K3 bokföringsrapporter
  • 2,20 % ränta på tjänste-, förmåns- och privata bilar
  • Fri konsultation av avtalsfrågor kring leasing och hyra
  • Fri konsultation av experter vid upphandlingar av produkter & tjänster

Testa leasingavtal

Läs mer och testa era och era kunders leasingavta

1. Kontrollera alltid objektpriset!
Erbjuds företaget en hyra av leverantören bör alltid priset på objektet kontrolleras!

2. Restvärdespositionen ska alltid beaktas!
Vid operationell leasing/hyra ger högre restvärdesposition en lägre månadskostnad.

3. Ta reda på vad som gäller vid avtalets slut!
Det bör göras oavsett om ni vill lämna tillbaka objektet eller behålla det. Stora kostnader kan tillkomma vid hyra och operationell leasing.


Kontakta Leasify om du har frågor:

Daniel Wihlborg
070-733 011 49
daniel.wihlborg@leasify.se
 
Besök Leasifys webbplats.

Texten ovan är företagets beskrivning, FAR kan inte garantera och ansvarar inte för att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.