Leasify

Leasify – framtiden för allt inom leasing

Du som FAR-medlem har tillgång till Leasify, en tjänst som hjälper företag att få fullständig kontroll och analys på sina befintliga hyres- och leasingavtal. Det finns även möjlighet att göra inköp via sajten. Leasify erbjuder även systematiserade och digitala bokföringsrapporter för IFRS 16 och K3.

Smarta bokföringsrapporter – IFRS 16 och K3
Med Leasifys tjänst skapas digitala rapporter för IFRS 16 och K3 då underlagen för redovisning tas fram på ett enkelt sätt. Så här skapas rapporterna, se filmen.

Smarta avtalspärmar
Leasifys avtalspärmar samlar leasing- och hyresavtal på ett ställe och ger en tydlig uppsikt över företagets samlade avtal, oberoende avdelning, produkt eller tjänst. Leasify tar även fram en kostnadsanalys över nuläget för företagets samtliga leasing- och hyresavtal. 

Smarta upphandlingar
Leasifys smarta upphandlingar ger dig som företag möjligheten att få en extra kompetens och stöttning vid ert nästa inköp. Med över 50 auktoriserade leverantörer tar ni del av marknadens vassaste offerter.

Som FAR-medlem får du:

  • 30 % rabatt på IFRS 16 och K3 bokföringsrapporter
  • 2,20 % ränta på tjänste-, förmåns- och privata bilar
  • Fri konsultation av avtalsfrågor kring leasing och hyra
  • Fri konsultation av experter vid upphandlingar av produkter & tjänster

Kontakta Leasify om du har frågor: 
Daniel Wihlborg 
070-733 011 49 
daniel.wihlborg@leasify.se

Besök Leasifys webbplats

Texten ovan är företagets beskrivning, FAR kan inte garantera och ansvarar inte för att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.

Taggar: Medlemsförmåner