Expertstöd för HR och lön – Simployer

För dig som är medlem i FAR har Simployer ett exklusivt erbjudande.

Du får 15 procents avdrag på priset på utvalda produkter i Simployers utbud av expertstöd, handböcker och kursabonnemang för HR och lön.

Produkter som ingår i erbjudandet

Gör som så många andra inom HR och lön – ta nästa steg för en enklare arbetsvardag!

Expertstöd

Simployers expertstöd ger dig trygghet och stöd  inom HR och lön, så att du kan ta rätt beslut i din arbetsvardag.

 • Expert Arbetsrätt
 • Expert Operativ HR
 • Expert Strategisk HR
 • Nordic Labour Law Sweden
 • Nordic Labour Law Denmark
 • Nordic Labour Law Norway
 • Nordic Labour Law Finland
 • Expert Lön
 • Expert Internationellt Arbete

Simployer lärande

Genom att abonnera på Simployers kurser håller du dig uppdaterad hela året. 

 • Kursabonnemang HR
 • Kursabonnemang Lön

Systemstöd

Med Simplyoers handböcker får byrån en samlad översikt av rättigheter, skyldigheter och rutiner. 

 • Personalhandbok
 • Chefs- och ledarhandbok
 • Arbetsmiljöhandbok

Ta del av erbjudandet på www.simployer.se/produkter/far/ eller kontakta hello@simployer.com  

Texten ovan är företagets beskrivning. FAR kan inte garantera, och ansvarar inte för, att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.