Controlling och ekonomistyrning

Arbetet som ekonom blir alltmer fokuserat på processer och värdeskapande i företaget. Du som ekonom ska både leverera rätt beslutsunderlag och vara en affärs- och diskussionspartner. Här hittar du inspiration och fakta kring ekonomistyrning och controllerns roll.

I fokus

 • Artikel

  Efter pandemin – vad måste ekonomen ha koll på?

  Läs artikeln
 • Artikel

  Därför är det viktigt med en kommunicerande controller

  Läs artikeln
 • Artikel

  3 tecken på att du borde jobba budgetlöst

  Läs artikeln
 • Artikel

  Så optimerar du ert rörelsekapital

  Läs artikeln
 • Artikel

  Hantera kassaflöde i kristider – 5 tips

  Läs artikeln

Kompetensutveckling

 • Artikel

  Digitalisering och kommunikation utmaningar för ekonomer

  Läs artikeln
 • Artikel

  5 controllerroller du inte visste fanns

  Läs artikeln
 • Artikel

  Så blir du en controller som leder – utan att vara chef

  Läs artikeln
 • Artikel

  ”Jag brinner för att utveckla verksamheten – och mig själv”

  Läs artikeln
 • Artikel

  4 tips – Så blir du en mer framgångsrik controller

  Läs artikeln
 • Artikel

  Controller i karriären? Här är 5 fallgropar du vill undvika

  Läs artikeln

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från FAR

 • Koll på regelverk
 • Inspiration
 • Utbildningstips
 • Inbjudningar till events och webbinarier

Webbinarier

 • 2022-08-26
  Event

  Webbinarium: Data science för ekonomer

  Läs mer
 • 2021-10-04
  Event

  Ekonomikation – hur kommunicerar du ekonomisk information?

  Läs mer

Aktuella utbildningar

 • Automatisering med hjälp av RPA Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna.
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning.  Bygga ekonomisk förståelse i organisationen  Vikten av anpassad information  Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare  Erfarenhetsutbyte och nätverkande
 • FAR:s Controllerdag Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Processorienterad verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande
 • Certifierad ekonomichef FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap. Dessa områden är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare. Strategisk analys och operativt beslutsfattande Organisatoriska processer IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen Värdebaserat ledarskap Nätverkande
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering Leda i förändring
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser