Controlling och ekonomistyrning

Arbetet som ekonom blir alltmer fokuserat på processer och värdeskapande i företaget. Du som ekonom ska både leverera rätt beslutsunderlag och vara en affärs- och diskussionspartner. Här hittar du inspiration och fakta kring ekonomistyrning och controllerns roll.

I fokus

 • Artikel

  ”AI kräver ledare som kan skapa trygghet” Läs om AI-forskaren Jon Eklöfs syn på chefens roll i den nya datadrivna verkligheten

  Läs artikeln
 • Artikel

  Anpassa ekonomistyrningen efter omvärlden

  Läs artikeln
 • Artikel

  3 trender för controllern att ha koll på

  Läs artikeln

Kompetensutveckling

 • Artikel

  Digitalisering och kommunikation utmaningar för ekonomer

  Läs artikeln
 • Artikel

  Därför är det viktigt med en kommunicerande controller

  Läs artikeln
 • Artikel

  Hantera kassaflöde i kristider – 5 tips

  Läs artikeln

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.

Webbinarier

 • Webbinarier

  Webbinarium | Datadriven styrning - En resa mot framtidens affärsmodell

  Läs mer
 • Webbinarier

  Framtiden för Controllers: Datadrivet ledarskap och AI i fokus

  Läs mer
 • Webbinarier

  Marknadsdriven ekonomistyrning

  Läs mer

Relaterade utbildningar

 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Den smarta ekonomifunktionen Kursen ger inspiration och konkreta tips till ledare inom ekonomiområdet om hur data kan omvandlas till beslutsinformation och hur denna förflyttning kan gå till.
 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? I denna utbildning går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning. 
 • Controllerdagen Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Välkommen till en dag fylld med kunskap, insikter och nätverksmöjligheter, där du får utforska de senaste trenderna och bästa praxis inom controllerrollen och utveckla din syn på affärsstyrning.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning i din roll som ekonomichef.
 • Certifierad ekonomichef Certifierad ekonomichef fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap - områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare.
 • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser