Framtiden kräver fler specialister inom controlling

Det kommer att krävas fler specialister på controllerfunktionen för att hantera den snabba utvecklingen inom hållbarhet och digitalisering. Det tror den erfarna controllern Lena Liljefors.

Rollen som controller har förändrats mycket de senaste åren. Lena Liljefors, chef för affärscontrolling på Akademiska Hus, har över tjugo års erfarenhet inom controlling. Läs vidare för att ta del av hennes insikter och tankar om framtiden.

Hur upplever du att krav och förväntningar på rollen som controller har förändrats?

– Rollen som controller har förändrats mycket under mina år inom yrket. När jag började låg fokus på kontroll och uppföljning. Dagens controller behöver vara affärsdriven och tänka framåt. Det gäller att kroka arm med verksamheten för att kunna agera bollplank till övriga organisationen. Som controller behöver du även vara lyhörd och hänga med i den snabba utvecklingen.

Hur kommer controllerrollen att utvecklas framåt?

– En controller kan inte kunna allt och redan i dag finns det många olika specialister på området. Jag tror att controllerfunktionen kommer att fortsätta gå i den riktningen. Det är utmanande att hänga med i den snabba utvecklingen och det finns inget som tyder på att förändringstakten kommer att avta. Jag ser även ett fortsatt fokus på hållbarhet och utveckling i kombination med digitalisering.

Hur arbetar ni för att bli mer datadrivna och effektivisera arbetet genom ny teknik?

– Den största förändringen har skett på ekonomiavdelningen där mycket rutinarbete har automatiserats. För controllerfunktionen har det handlat mycket om hur vi kan automatisera de processer vi har. Hur vi kan nyttja befintlig data för att göra smartare saker och smartare val? Jag tror att vi kommer att kunna nyttja den nya tekniken i alla möjliga sammanhang när verksamheten är redo för det. Det gäller bara att våga och vara nyfiken på ny teknik.

Hur förbereder sig Akademiska Hus inför de nya kraven på hållbarhetsrapportering?

– Vi har en controller som arbetar dedikerat med hållbarhet och som har haft full upp med att bevaka lagkraven, skanna marknaden, se över våra system och processer, nätverka med andra och succesivt utveckla vår hållbarhetsrapportering. Generellt finns det fortfarande en viss osäkerhet kring de nya reglerna.

Hur ser ni på förslaget om att senarelägga implementeringen av CSRD?

– När det gäller själva rapporteringen har vi redan mycket data på plats och arbetet fortlöper enligt plan. Förankringen och kvalitetssäkringen skulle dock förbättras med en senareläggning.  

Läs mer