Den smarta ekonomifunktionen

Vi lever i en tid av snabba omvärldsförändringar och tillgången till data har aldrig någonsin varit större än vad den är idag. Vid sidan av ordinarie ekonomiprocesser blir dagens ekonomifunktion ofta en nyckelspelare i att omvandla data till beslutsinformation.

 • Ekonomifunktionens roller och ansvar
 • RPA och digitalisering
 • Datadriven analys
 • Lean
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Vi lever i en tid av snabba omvärldsförändringar och tillgången till data har aldrig någonsin varit större än vad den är idag. Vid sidan av ordinarie ekonomiprocesser blir dagens ekonomifunktion ofta en nyckelspelare, frivilligt eller ofrivilligt, i att omvandla data till beslutsinformation. För att möjliggöra denna förflyttning behöver ledare inom ekonomi skapa en ökad flexibilitet och tillgänglighet, göra mer avancerade analyser och leverera kundspecifika lösningar, allt detta till en lägre kostnad. Detta blir en svår ekvation att få ihop, men det finns sätt!

Utifrån modern forskning och från praktiska exempel från några av landets mest framgångsrika företag kommer kursen att inspirera och ge konkreta tips till ledare inom ekonomiområdet för hur denna förflyttning ska kunna möjliggöras.

SAGT OM kURSEN

Jakob är en mycket bra föreläsare med gedigen erfarenhet av ekonomifunktionen och hur framtiden kan komma att se ut. Spännande case-studier vi fick ta del av, tydliga processkartor och film om hur det robotiserade arbetet fungerar ute på en riktig arbetsplats med timrapportering.

Kursinnehåll

Exempel på huvudsakliga områden som lyfts i kursen.

Ekonomifunktionens roll och ansvar

 • Genomgång och resonemang kring ekonomifunktionens roll och bidrag i organisationen. Vikten av att skapa en tydlig vision som delas med övrig verksamhet och en strategi för att ta sig dit.

Hur allt tar sin utgångspunkt och startar i processerna

 • I avsnittet belyser vi vikten av stabila och väl etablerade processer för att kunna möjliggöra flexibilitet men ändå bibehålla effektivitet i verksamheten.

Lean som filosofi för att skapa ständig utveckling

 • Konceptet Lean används allt för ofta som en ren verktygslåda och grunderna i vad som gjort filosofin så framgångsrik glöms ofta bort. Vi knyter här tillbaka till hur en hel verksamhetsstyrning inspirerad av konceptet kan etableras i organisationen.

Ekonomifunktionens organisering

 • Vi ser en tydlig pendel som slår mellan organiseringen av ekonomifunktionen som en centraliserad funktion, som ett Shared service center (SSC) eller som lokala enheter med decentral placering.

Vikten av att skapa samverkan över gränserna

 • Effektiviteten kommer ofta från att vi kommunicerar och agerar utifrån att vi är ett företag med gemensamma målsättningar. Kommunikationen och samverkan sträcker sig därmed långt utanför ekonomiavdelningens väggar, även om det många gånger är svårt nog att samverka mellan de egna delarna så finns det sätt att bygga dessa strukturer.

RPA och digitalisering som nästa steg i processutvecklingen

 • Ekonomiprocesserna, vilka ofta är både regelstyrda och repetitiva, har visat sig vara väl lämpade för automation. Dock ser vi ofta hur organisationer försöker göra sig av med dåligt utformade processer med hjälp av verktyg som RPA istället för att fundera över processens initiala utformning. I avsnittet exemplifierar vi både goda och dåliga exempel på automation samt hur ni som verksamhet kan ta er automationsresa till en ny nivå.

Datadriven analys

 • Vi kommer under kursen belysa vad som krävs för att etablera ett datadrivet arbetssätt, hur det stärker styrmodellens olika komponenter, ekonomifunktionens roll i förändringen och hur den nya styrmodellen möjliggör analyser för ökad konkurrenskraft.

Kursen kommer att ge dig en övergripande bild över både modeller för att utvecklas och ett tankesätt kring hur du får med dig dina medarbetare på resan. Du kommer också att få konkreta tips på vad andra har gjort för att lyckas och vad du ska undvika längs vägen. Efter kursen kommer du kunna identifiera era primära utvecklingsområden och kunna ta fram en handlingsplan för en lyckad utveckling.

SAGT OM KURSEN

Otroligt intressant ämne, kursledaren höll verkligen liv i föreläsningen under hela dagen.

SAGT OM KURSEN

Mycket bra bild av läget, vad en ekonomiavdelning är, ska jobba med, och hur, på kort tid.

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.