Ekonomichefsutbildning

Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef eller har en liknande roll och vill få fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning.

Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Utbildningen är uppdelad i två block (2+1 dagar):
17–18 oktober + 22 november 2024

I dessa belyser vi frågor och utmaningar kring verksamhetsstyrning som du möter i din roll som ekonomichef. Under de två inledande dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och diskussioner. Vi studerar såväl finansiella som icke-finansiella delar av verksamhetsstyrningen och sätter dessa i relation till bl.a. digitalisering och hållbar utveckling.

Mellan dag 2 och 3 kommer du ha till uppgift att analysera styrsystem och styrprocesser där du är verksam. Till din hjälp har du ett ramverk som introduceras under kursens första två dagar. Därutöver kommer du att erbjudas handledning online, där du har möjlighet att diskutera den analys du påbörjat. Därefter inleder vi dag 3 med att presentera och diskutera våra analyser. Avslutningsvis på kursen tar du del metoder för att driva förändringsarbete. Övergripande syftet är att du skaffar kunskaper och verktyg för att kunna utvecklas i din yrkesroll. Samt att du ska inspireras att analysera och initiera utveckling av din organisations verksamhetsstyrning.

 Efter kursen kommer du ha ökat din förmåga att:

 • identifiera och diskutera ekonomichefens roll i organisationens verksamhetsstyrning
 • beskriva samband mellan organisationers mål, strategier, styrsystem och styrprocesser
 • utvärdera en organisations resultat och finansiella risker
 • diskutera hur digitalisering och hållbar utveckling kan påverka verksamhetsstyrning och ekonomens roll
 • integrera kundperspektiv i organisationens verksamhetsstyrning
 • som ekonomichef delta i och driva förändringsprocesser

sagt om utbildningen

Jag kommer tillämpa modeller som vi har lärt oss i vår bolagsstyrning. Samt har tagit med mig en massa lärdomar från kurstillfällena, tankar och förhållningssätt som jag inte tänkt på tidigare.

Kursinnehåll

Utbildningen genomförs under tre dagar och är uppdelad på två block (2+1 dagar). Block 1: 17-18 oktober, block 2: 22 november.

Dag 1:

 • Verksamhetsstyrning i organisationen
 • Ekonomichefens roll och ansvar för verksamhetsstyrningen
 • Finansiell styrning, finansiella mål och mått, kapitalstruktur, kapitalkostnad och risk

Dag 2:

 • Styrprocesser och styrsystem
 • Styrning med utgångspunkt i kundvärde
 • Digitalisering och styrning
 • Hållbar utveckling i verksamhetsstyrningen
 • Introduktion till analysuppgift

 Dag 3:

 • Presentationer av analyser, vad kan du som ekonomichef göra för att utveckla styrsystem och styrprocesser?
 • Förändringsarbete och digitalisering - teori och praktik

sagt om utbildningen

Kursledarnas skicklighet i att förmedla teori till kursdeltagarna och med diskussion i gruppen fångar det faktiska arbetet som sker bland dagens organisationer och få en djupare förståelse. Inlevelse och engagemang av kursledarna som varje kursdeltagare fick ta del av och även riktat till sin egen verksamhet.

Lärare

Relaterade utbildningar

 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Den smarta ekonomifunktionen Kursen ger inspiration och konkreta tips till ledare inom ekonomiområdet om hur data kan omvandlas till beslutsinformation och hur denna förflyttning kan gå till.
 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? I denna utbildning går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning. 
 • Controllerdagen Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Välkommen till en dag fylld med kunskap, insikter och nätverksmöjligheter, där du får utforska de senaste trenderna och bästa praxis inom controllerrollen och utveckla din syn på affärsstyrning.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning i din roll som ekonomichef.
 • Certifierad ekonomichef Certifierad ekonomichef fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap - områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare.
 • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.

FAR Online paket

 • Ekonomi – grundläggande redovisnings- och skatteregler

  325 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomi och skatt. Hela Rättserien ingår.

 • IFRS och Finans – djuplodande regelverk för finansmarknaden

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar på företag som redovisar enligt IFRS och för dig inom finanssektorn.

 • Revision – lagar och regler inom revison, redovisning och skatt

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total – allt material i FAR Online, såväl svenska lagar och regler som EU-rätt

  660 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online, inklusive Skattenytt.

Mer om FAR Online