Därför är det viktigt med en kommunicerande controller

Att utvecklas inom kommunikation som controller är ingen dum idé, menar professor Matti Skoog. Då håller man sig attraktiv också i det föränderliga ekonomiska landskapet.

Controllerrollen är en roll i förändring. Precis som andra yrkesgrupper påverkas rollen av yttre faktorer som bland annat digitalisering, AI och ökat hållbarhetsfokus inom företaget och samhället. Ovetskapen kan skapa rädsla, men då repetitiva uppgifter automatiseras frigörs tid för andra arbetsuppgifter. Och det är ett gyllene tillfälle att utveckla sin roll. Det menar Matti Skoog som är professor vid Åbo Akademi och föreläser på FAR:s controllerutbildning.

– Jag skulle uppskatta att dagens controller ofta lägger i genomsnitt 70 procent av sin tid på att producera rapporter, 20 procent på analys och 10 procent på interaktion med resten av företaget. Då rapporteringen automatiseras frigörs mer tid för analys, interaktion, återkoppling och dialog, säger han.

Nyfikenhet och förståelse

Nyfikenhet för organisationen och förståelse för verksamheten i stort är två huvudingredienser för en kommunicerande controller. Matti Skoog kallar det för ekonommikation – ett sätt att kommunicera och skapa en dynamisk dialog kring ekonomistyrning.

– Våga släppa taget om excel och rapporteringstidpunkter. Desto mer du vet om verksamheten desto mer kan du anpassa utskick, möten och rapporter till mottagaren. Annars finns risken att du kommunicerar siffror som människor i verksamheten inte förstår och därmed naturligt bryr sig mindre om.

En varningssignal för controllern är att sifforna som rapporteras internt inte väcker frågor, funderingar eller kommentarer bland kollegor utanför ekonomiavdelningen. Matti Skoog menar att det ofta innebär att kollegorna inte förstått det man vill förmedla. Då är det upp till controllern att göra sig relevant och bli mer värdefull för företaget genom att skapa sig en större kunskap om verksamheten och själv ställa fler frågor omkring kopplingen mellan siffrorna och det som är på agendan inom organisationen.

– En kommunicerande controller får mycket kommentarer, frågor och funderingar från verksamheten utanför den egna avdelningen. En indikator kan vara hur många mejl och samtal du får från kollegor. Är de många tyder det ofta på att det finns ett intresse för det du gör och att innehållet i rapporterna spelar roll, det vill säga att det finns en verksamhetsrelevans i controllerprocessen, säger Matti Skoog.

Vill du utvecklas inom controlling och ekonomistyrning?

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Utvalda artiklar