Hantera kassaflöde i kristider – 5 tips

Den senaste tiden har lett till att flera företag drabbats negativt i sin betalningsförmåga. Nu finns det utrymme för konsulten att agera rådgivare och uppmuntra till förändringsresor, menar Tommy Roos, seniorkonsult på Mindset och FAR-lärare. Här är hans tips på hur du kan hjälpa dina kunder.

Enligt Tommy, som har lång erfarenhet av att jobba med utbildning inom bland annat ledarskap och affärsmannaskap, kan du som konsult gå från att vara en administrativ expert till att bli en ”trusted advisor” för dina kunder.
  
–  Det handlar inte om att ta fram en korrekt status på likviditet eller en kassaflödesrapport, det gör många redan. Att ge råd behöver inte heller innebära att agera expert i vilka åtgärder som bör göras. Som rådgivare kan du istället leda kunden som expert i sin egen vardag och hjälpa kunden att hitta sina åtgärder - och att få det att ske på ett strukturerat sätt i rätt tid.   

Den turbulenta tid som råder just nu kan också innebära nya möjligheter till att ställa om verksamheten. En kris kan öppna nya dörrar.  

– I denna tid är både kunder, anställda och leverantörer som mest mottagliga till förändring. Medvetenheten är som störst nu efter första tiden av kaos och känsloyttringar. Kan vi bara nu söka anpassningar till det nya läget som råder och omvandla dessa till idéer, så kan förändringsresan börja, säger Tommy.  

Tommys 5 tips för hantering av kassaflöde i kristider:  

  1. Vänta inte med att ta kontroll över kassaflödet. Alldeles för många väntar tills det är akut. Ju tidigare du agerar, desto större är förutsättningarna för att få extern hjälp vid behov från till exempel bank eller ägare – och desto större sannolikhet för bättre villkor.  
  2. Fokusera på affären. Över tid är det ändå källan till ett hållbart kassaflöde. Gå snabbt in och dämpa utflödet av pengar med rätt kostnadsbesparingar, eliminera kostnader som tillför låga eller inga värden.  
  3. Lägg mycket tid på att säkra intäkter. Inflödet är viktigt ur överlevandsperspektivet. Om det krävs bör en ny segmentering av kunder ske. Vilka kunder är opåverkade av situationen? Och vilka är viktiga för framtiden? Finns det kunder som hänger kvar historiskt i osunda relationer?  
  4. Titta i det operativa rörelsekapitalet om det exempelvis finns värden i lager som går att avyttra, förhandla om kredittider med kunder (kortare) och leverantörer (längre).  
  5. Tänk på att delar av krispaketet som erbjuds innebär ökad skuldsättning. Försök hitta lösningar i punkt 2,3 och 4 ovan innan ni gör en bedömning i erbjudandena om krispaketet.

Läs mer om kassaflödesanalys.

Vill du utveckla dina kunskaper i kassaflödesanalys?

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Läs mer