Event

Marknadsdriven ekonomistyrning

Controllerrollen har traditionellt ett starkt internt kostnadsfokus, vilket självklart är viktigt och bra på många sätt. Men controllern och ekonomistyrningen har mycket mer potential än så!

På detta webbinarium utmanar vi den traditionella controllerrollen genom att uppmana till ett tydligare externt marknads-/samhällsperspektiv där organisationens intäktsgenerering och kvalitetsutveckling balanseras med traditionellt fokus på kostnader. 

Under webbinariet visar Anders Parment och Matti Skoog hur ekonomistyrningen kan bli mer marknadskopplad och på så sätt knyta ihop controllerns unika förmåga att värdera och analysera ekonomisk information, och se samband, med en orientering mot vad som händer på marknaden och i samhället.

Intensiv konkurrens och radikala förändringar av affärsmodeller som en följd av exempelvis pandemin gör det allt viktigare att ha koll på omvärlden och marknaden. Är det svårt? Ja, men nödvändigt, meningsfullt och utvecklande. Övning ger färdighet och du som controller kan snabbt komma igång med detta.

Controllerns unika roll ger unika möjligheter att koppla samman vad som händer på marknaden med organisationens affärsmodell och strategiska prioriteringar.

On Demand Online
26 oktober kl. 08:30 - 09:30 Plats

Online

Eventet är genomfört
 
 

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar