Webbinarier

Marknadsdriven ekonomistyrning

Controllerrollen har traditionellt ett starkt internt kostnadsfokus, vilket självklart är viktigt och bra på många sätt. Men controllern och ekonomistyrningen har mycket mer potential än så!

På detta webbinarium utmanar vi den traditionella controllerrollen genom att uppmana till ett tydligare externt marknads-/samhällsperspektiv där organisationens intäktsgenerering och kvalitetsutveckling balanseras med traditionellt fokus på kostnader. 

Under webbinariet visar Anders Parment och Matti Skoog hur ekonomistyrningen kan bli mer marknadskopplad och på så sätt knyta ihop controllerns unika förmåga att värdera och analysera ekonomisk information, och se samband, med en orientering mot vad som händer på marknaden och i samhället.

Intensiv konkurrens och radikala förändringar av affärsmodeller som en följd av exempelvis geopolitiska och macro-ekonomiska utmaningar gör det allt viktigare att ha koll på omvärlden och marknaden. Är det svårt? Ja, men nödvändigt, meningsfullt och utvecklande. Övning ger färdighet och du som controller kan snabbt komma igång med detta.

Controllerns unika roll ger unika möjligheter att koppla samman vad som händer på marknaden med organisationens affärsmodell och strategiska prioriteringar.

Välkommen!

Anders Parment, ek.dr, är forskare vid Stockholms universitet och en prisbelönt och uppskattad föreläsare och rådgivare till företag, regioner, landsting, kommuner, föreningar och politiska partier. Anders har skrivit ett trettiotal böcker och därtill ett tiotal artiklar om ekonomistyrning och marknadsföring.

Matti Skoog är professor vid Åbo Akademi och docent på Stockholms universitet. Han är specialiserad på styrsystem och styrprocesser och förändring av dessa inom såväl privata som offentliga organisationer och är en av FAR:s huvudlärare inom controllerutbildningar.

19 april kl. 08:30 - 09:30 Plats

Online via Zoom

Eventet är genomfört