Ekonomen som kommunikatör och påverkare

Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning

 • Bygga ekonomisk förståelse i organisationen 
 • Vikten av anpassad information 
 • Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare 
 • Erfarenhetsutbyte och nätverkande
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Ekonomiska är ett språk som långt ifrån alla förstår – än mindre kan tala. Man måste lära sig, och hur får man människor som inte förstår ekonomiska att förstå ekonomi? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring ekonomiska frågeställningar i organisationens styrning, tankemönster och strukturer. 

Vi utgår från deltagarnas problem och utmaningar i den egna verksamheten och arbetar med att analysera och lösa dessa, vilket gör att kursen levererar konkret verksamhetsutveckling i form av lösningsförslag och nya arbetsformer. För ekonomen räcker det inte att själv samla in information och data, räkna om dem till relevanta nyckeltal och rapportera dessa enligt förutbestämda rapporteringscykler. Utmaningen ligger i att få resten av organisationen att förstå och tolka de ekonomiska sambanden.

Du som ekonom får en djupare kunskap om hur människors drivkrafter och tankemönster hänger ihop med den ekonomiska tankeramen. Efter kursen kommer du som ekonom att vara mer framgångsrik i att övertyga och samverka med övriga delar av organisationen och att skapa en gemensam bild av ekonomin och verksamheten i din organisation.

sagt om kursen

Tydliga och pedagogiska kursledare. Relevant problematiserande och bra idéer på hur man kan komma närmare sin målgrupp

sagt om kursen

Kursens innehåll var intressant och jag har fått med mig mycket i flera aspekter, både sånt som tydligt går att visa samt indirekta tankemönster

Kursinnehåll

 • Hur man bygger ekonomisk förståelse och medvetenhet i organisationen 
 • Hur hänger medarbetarnas, ledningsgruppens och ekonomens organisationsbild ihop? 
 • Hur får man dessa bilder att sammanfalla bättre och vidareutvecklas för organisationens bästa? 
 • Var och hur sker kommunikationen?
 • Hur skapar man en uppföljning som möjliggör för både en reaktiv och en proaktiv styrning samt en balans mellan dessa
 • Ekonomens roll som en blandning av pedagog, expert och ledare
 • Vikten av sambandstänkande mellan exempelvis finansiella och icke-finansiella nyckeltal
 • Vikten av ekonomernas förståelse för verksamheten och hur finansiella information kommuniceras i verksamhetstermer
 • Vikten av anpassad ekonomisk kommunikation uppåt, nedåt och horisontellt i organisationen
 • Betydelsen av stödprocesser i ekonomisk styrning genom exempelvis benchmarking

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-16.30

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.

Relaterade utbildningar

 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Den smarta ekonomifunktionen Vi lever i en tid av snabba omvärldsförändringar och tillgången till data har aldrig någonsin varit större än vad den är idag. Vid sidan av ordinarie ekonomiprocesser blir dagens ekonomifunktion ofta en nyckelspelare i att omvandla data till beslutsinformation. Ekonomifunktionens roller och ansvar RPA och digitalisering Datadriven analys Lean
 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning.  Bygga ekonomisk förståelse i organisationen  Vikten av anpassad information  Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare  Erfarenhetsutbyte och nätverkande
 • Controllerdagen Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Välkommen till en dag fylld med kunskap, insikter och nätverksmöjligheter, där du får utforska de senaste trenderna och bästa praxis inom controllerrollen och utveckla din syn på affärsstyrning.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning i din roll som ekonomichef.
 • Certifierad ekonomichef FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap. Dessa områden är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare. Strategisk analys och operativt beslutsfattande Organisatoriska processer IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen Värdebaserat ledarskap Nätverkande
 • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser