Från controller till business partner

Controllerrollern har förändrats mycket de senaste åren. Idag handlar det mer och mer om att vara en business partner, säger Sadaf Khodayari med över 20 års erfarenhet av controlling.

Sadaf Khodayari arbetar sedan drygt tio år tillbaka som controller på Telia. Bolaget håller just nu på att gå igenom en stor transformation, där en stor del är att se över roller och ansvar.

Hur tycker du att kraven och förväntningarna på en controller har förändrats senaste åren?

– Jag upplever att rollen går mer och mer mot att vara en business partner istället för en traditionell controller, det är också så jag försöker tänka och agera. I dag handlar det till stor del om att lägga tid på strategi och analys och att stötta koncernledning i arbetet med planeringen, målsättning och uppföljning. Det handlar också om att bli mer specialiserad. Verksamheten ska själva äga sina siffror, säger Sadaf Khodayari.

Hur påverkar AI rollen som controller?

– Som vi vet så kommer AI påverka det mesta framåt. Då behöver jag som controller reflektera över var jag kommer in och adderar värde. Det är stora frågor det handlar om och där har olika bolag kommit olika långt.

Hur viktig är ledningen i den här processen?

– Mycket! Ledningen behöver sätta ramarna kring vem som gör vad och se till att det går från vision till action. Det handlar mycket om att vara tydlig med förväntningar, bestämma hur vi ska jobba och framför allt vad vi ska våga släppa. Utöver det behöver medarbetare ges möjlighet till upskilling och till exempel lära sig att jobba mer dataanalysinriktat, hantera verktyg och våga släppa Excel-arken.

Hur berörs du av kraven på hållbarhetsrapportering i din roll som controller?

– Jag är själv väldigt intresserad av hållbarhetsfrågorna. I och med de nya kraven ska vi rapportera på ett helt annat sätt och det ska finnas ordentligt med material. Ju snabbare vi controllers kommer in i det, desto mer kommer vi kunna lära oss och påverka. Sedan är det här en fråga för hela verksamheten, även om en controller kan väcka frågorna.

Hur förbereder ni er på Telia inför de nya kraven på hållbarhetsrapportering?

– Telia har kommit långt, det känns bra. Här blir CFO ägare av hållbarhetsrapporteringen då den ska integreras i den finansiella rapporteringen. Det tror jag ger ett viktigt signalvärde av vikten av hållbarhetsfrågorna.