Certifiering

Certifierad ekonomichef

Vill du stärka din roll som ekonomichef och ta ditt ledarskap till nästa nivå? Gå FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer och bli en nyckelspelare i ditt företags framgång! Vårt program fokuserar på tre kärnområden som är avgörande för värdeskapandet i dagens företag: strategi, processanalys och ledarskap

 • Strategi - lär dig
 • Organisatoriska processer
 • IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen
 • Värdebaserat ledarskap
 • Nätverkande
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Under fem tillfällen fördelat på ett år ger dig utbildningen Certifierad ekonomichef en fördjupad förståelse för ekonomichefens olika arbetsområden. Du får ny kunskap i din roll som ekonomichef och ledare och ges också möjlighet att träffa andra ekonomer för att utbyta erfarenheter och diskutera relevanta frågeställningar utifrån din yrkesroll.

Efter utbildningen kommer du att kunna hantera olika aspekter av ekonomichefsrollen så som strategiarbete, ledarskap, IT-förändring och digitalisering. Du kommer att ha en djupare förståelse för:

 • Strategisk analys och operativt beslutsfattande
 • Organisatoriska processer och kommunikation för effektiva samarbeten 
 • Ekonomichefens bidrag till att skapa en balanserad och uthållig finansiell hävstång i företaget
 • IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen
 • Det värdebaserade ledarskapet – synsätt, förhållningssätt och arbetssätt.

Utbildningen är anpassad för dig som har arbetat minst tre år som ekonomichef eller liknande.

Kursinnehåll

Utbildningen består av fem block, som genomförs som tvådagarsseminarier fördelat på ett år. Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt tio heldagar.

I projektarbetet tillämpar du dina nya kunskaper på det egna företaget. Vid varje seminarietillfälle diskuteras sedan projektarbetena i mindre grupper. En person per grupp får möjlighet att presentera sitt case inför helgrupp med efterföljande diskussion och erfarenhetsutbyte kring det aktuella ämnet.

Program 2024/2025

Block 1: 24–25 september 2024
Strategisk analys och strategiskt/operativt beslutsfattande

 • Strategiska modeller och strategisk dialog
 • Kopplingen strategi och mätningar – hur går det till?

Block 2: 27–28 november 2024
Organisatoriska processer och kommunikation för effektiva samarbeten

 • Tjänstelogik och intäktsmodeller
 • Kommunikation för effektiva samarbeten
 • Hur kan vi förstå hur andra människor tänker och känner?
 • Organisatoriskt lärande och utveckling
 • Psykologisk trygghet och tillit

Block 3: 19–20 mars 2025
Finansiell/operativ analys och genomförande

 • Kapitalstruktur och kapitalutnyttjande
 • Rörelsekapital i teori och praktik
 • Riskbedömning – hur analyseras kreditrisk?

Block 4: 19–20 maj 2025
IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen och i allmänhet

Informationsteknik – affärssystem, beslutssystem och molntjänster – konsekvenser på ekonomiarbetets utformning och betydelse

 • Ledarskap i IT-förändring och digitalisering
 • Ekonomrollens förändring – breda och djupa kompetenskrav
 • Från traditionellt behov av teoretisk kunskap till ett större behov av mjukare färdigheter så kallade soft skills

Block 5: 16–17 september 2025
Ledarskap och organisatorisk förändring

 • Profilanalys – insikt om ditt eget och andras beteenden, drivkrafter och personliga färdigheter
 • Ledarskap och beteenden – hur coachar man olika profiler
 • Värdebaserat ledarskap och värdegrund – synsätt, förhållningssätt och arbetssätt
 • Avslutning, certifiering samt middag

 

Delbetalning

Det finns möjlighet till räntefri delbetalning för den här utbildningen. Kontakta gärna ansvarig projektledare josefine.bjorklund@far.se för mer information och bokning.

Lärare

Huvudansvarig lärare är Jan Lindvall, docent vid Uppsala universitet. Övriga medverkande är specialister från universitet/högskola, samt näringsliv.

Har du några frågor?

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig.

Carin Jonsson

Carin Jonsson

Produktchef

08-506 112 95 carin.jonsson@far.se