4 röster om datadrivet beslutsfattande

De flesta företag har i dag tillgång till mer data än någonsin. Samtidigt är det en utmaning att ta vara på all relevant data och använda den på rätt sätt. FAR har frågat fyra företag hur de använder dataanalys för beslutsfattande och styrning.

Johan Rehnström, Corporate Director Financial Technology, Agnico Eagle

– Det finns många exempel inom Agnico. För att säkerställa att vi uppfyller marknadens förväntningar så har vi en gedigen planeringsprocess för att med stor säkerhet veta hur mycket företaget kommer att producera, och vilka justeringar som vi behöver göra genom året för att säkerställa att vi ligger nära marknadens krav. Vi analyserar löpande pris, volym och effektivitet avseende de större kostnadsposterna för att snabbt kunna reagera på kostnadsökningar i våra diverse insatsmaterial. Inom vår strategiska planering arbetar vi även kontinuerligt med att undersöka alternativa investeringsmöjligheter för att öka vårt aktieägarvärde, ett område som kräver omfattande dataanalys.

Lena Lambert, CEO Intito Sverige AB

–  Som konsultbolag är det viktigt att ha koll på beläggning och timpriser. Vi följer därför detta noggrant vecka för vecka. Trender i volym, priser och beläggningsgrad är KPI:er som regelbundet följs upp. Vi mäter även trafiken på vår hemsida och ser på statistik för de utskick som vi gör för att undvika att spamma. Vi vill kunna rikta vårt budskap så träffsäkert vi kan till relevanta mottagare.

Peter Sohlén, försäljningschef AARO

– Vi använder AARO och Upsales (CRM) för vår uppföljning och styrning av verksamheten. Varje månad följer vi upp våra nyckeltal och KPI: er som vi analyserar och tar fram en handlingsplan om så behövs. Vi kollar trender mot mål och budget och har full transparens ned på alla underliggande detaljer, så att vi förstår och vidtar rätt åtgärder. Vi följer upp både finansiella och icke-finansiella data, som är relevant för styrning av vår verksamhet.

Max Persson, Managing Director, AMCO Solutions Sweden

– Att basera våra beslut på fakta är ett fundament i vår organisation. Siffrorna ska vara så underbyggda att även obekväma beslut ska kunna tas utan tvekan. Den stora utmaningen är att fånga informationen i tid då vi är verksamma inom en konsultverksamhet och är beroende av manuell interaktion.

Läs mer