3 trender för controllern att ha koll på

Controllern får en allt viktigare roll som bollplank till ledningen. Då gäller det att hänga med i de snabba förändringar som sker i omvärlden. Jakob Sandberg, lärare på FAR:s utbildning Certifierad controller, delar med sig av sina trendspaningar inför 2024.

Den internationella handeln präglas av en ökad protektionism samtidigt som krig och politiska skriften utmanar den rådande världsordningen. Analyserna pekar på en lågkonjunktur som biter sig fast länge och kostnaden för kapital skenar. Förändringstakten i vår omgivning accelererar och mängden tillgänglig information är större än någonsin tidigare.

Jakob Sandberg är managementkonsult på Claesson & Partners och lärare på FAR:s utbildning Certifierad controller.

– Med tanke på utvecklingen är det viktigt att etablera en organisation som är djupt rotad i datadriven beslutsfattning, vilket gör den kapabel att snabbt anpassa sig och ställa om inför förändringar i omvärlden, säger Jakob Sandberg, managementkonsult på Claesson & Partners och lärare på FAR:s utbildning Certifierad controller.

Utmaningar och möjligheter med generativ AI

Det tog 16 år för mobiltelefonen att nå 100 miljoner användare. För ChatGPT tog det tre månader. Generativ AI har slagit igenom stort under 2023 och kommer få allt större påverkan på näringslivet.

– Från ett controllerperspektiv ser jag två huvudsakliga områden kring generativ AI. För det första gäller det att hålla sig uppdaterad på tekniken och börja testa i liten skala. För det andra måste controllers ta ett ännu större grepp kring datakvaliteten. Den nya tekniken är inte värd någonting om vi har dålig data. Det kommer rapporter som hävdar att 80 procent av en controllers tid går åt till att tvätta data. Det är alarmerande. Många hoppas att de nya teknikerna ska råda bot på det men jag tror att man behöver gå tillbaka till grunderna och göra rätt från början, säger Jakob Sandberg.

Hållbarhet en integrerad del av styrmodellen

Ett annat område controllers behöver ha koll på är hållbarhet. Kunderna väljer i högre utsträckning företag som agerar hållbart framför starka varumärken. Det är extra tydligt i den yngre generationen.

– Hållbarhet måste inkluderas i alla aspekter av verksamheten, inte minst i styrmodellen. Vi har arbetat med styrmodeller i över 50 år och grunden handlar om att kunna driva rätt beteenden utifrån verksamhetens strategi. I det nya landskapet behövs inte en hållbarhetsstrategi. Det behövs en hållbar strategi och denna ska givetvis fångas upp av styrmodellen, säger Jakob Sandberg.

Datalager ökar kvaliteten på beslutsunderlag

Data är hårdvaluta idag och den som kan använda denna data mest effektivt kommer att ha en konkurrensfördel. Controllerns roll blir att vara kravställare på verksamhetens datalager och arbeta tillsammans med IT eller Data scientists för att sätta datamodellen.

– Vi ser en tydlig trend i att verksamheten vill inkludera data från fler system för att kunna göra en korrekt analys, något som ofta blir för dyrt med dagens datalager. Ett molnbaserat och metadata-styrt datalager skapar en högre flexibelt och lägre TCO (Total Cost of Ownership). Det gör det möjligt för framtidens controller att kunna bidra med en helt ny nivå av beslutsunderlag. Jag tror att många controllers skulle göra rätt i att höja sin kompetens för att kunna bli en bra kravställare, säger Jakob Sandberg.

Sammanfattningsvis handlar det om att säkerställa att det arbete som läggs ner i en verksamhet skapar kundvärde.

– Kapital har blivit mycket dyrare än vad vi vant oss vid. Det innebär att vi måste eliminera eller minimera alla onödiga kostnader i verksamheten. I den typen av värdeflödesanalyser kommer controllern och den data som controllern kan ta fram vara en viktig tillgång, avslutar Jakob Sandberg.

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Utvalda artiklar